« Tagasi

Kollased aknad Lõuna- Eestis

20. juunil 2014.aastal möödub aasta Tartus Raekoja platsil toimunud avasündmusest, mille raames avati Tartu kollane aken ning mis käivitas Lõuna – Eestis kokku viis aastat kestva National Geographic´u kollaste akende projekti „Elu kahe maailma piiril".
Projekti ettevalmistamise etapp oli põhjalik ning selle käigus valiti turismiarendajate, kohalike omavalitsuste ning Leader-tegevusgruppide koostöös välja Lõuna-Eesti erilised ja avastamist väärt paigad. Looduses juhivad neile paikadele tähelepanu ligi nelja meetri kõrgused kollased aknad, mida praeguseks on kokku 21. Idee, tähistada väärt paigad suurte kollaste akendega, sündis Hollandis Ida-Groningenis, mille elanikud soovisid sel viisil juhtida külastajate tähelepanu kohtadele, mis kõige paremini jutustavad paikkonna lugu. Ida-Groningenis on kollased aknad oma eesmärki hästi täitnud - külastajate arv on pooleteise aastaga kahekordistunud. „Elu kahe maailma piiril" projekti teemadeks on: loodus, aktiivne puhkus ja tervis, kohalik toit, kultuur ja vaatamisväärsused, innovatsioon ja inspiratsioon väikeettevõtluses ning säästvad ja jätkusuutlikud lahendused. Paikade valikul peeti oluliseks kriteeriumiks selle koha lugu ning võimalust esile tuua meie unikaalsus ka Eestist väljaspool. Plusspunkte andsid paiga aastaringselt hea kättesaadavus, aktiivse puhkuse ja pikemaajalise kohaloleku võimalused (vaatamisväärsuste rohkus), samuti piirkonna koostöövalmidus. Võrsjärve piirkonna „kollane aken" asub Võrtsjärve peaväravas Jõesuu puhkealal Võrtsjärve külastuskeskuse juures. Kui eelmisel aastal toimus peamiselt piirkondade info kogumine ja kaardistamine, siis 2014. aasta tegevused on käega katsutavamad. Juba on ilmunud kultuuri- ja ajaloomarsruudikaart ning valmimas on looduse- ja aktiivse puhkuse võimalusi tutvustav trükis. Sügisel näeb ilmavalgust innovatsiooni- ja inspiratsioonimarsruudi kaart. Välja on valitud teekonna „Elu kahe maailma piiril" meened, mis peale konkursi võitnutega lepingu sõlmimist müügilettidele jõuavad. Selja taga on esimene messide hooaeg, kus Lõuna-Eestit tutvustati ühiselt läbi „kollaste akende". Peatselt kuulutatakse välja foto-ja videokonkurss ning käivitub turundusmäng. Täpsema info nii eeltoodu kui plaanis olevate ettevõtmiste kohta leiate http://www.visitsouthestonia.com ning www.vortsjarv.ee veebilehtedelt. Mida annab ühele Lõuna-Eesti külale ja kogukonnale National Geographic´u „kollaste akende" projektis osalemine? Kindlasti akende piirkonna ning kogu Lõuna-Eesti regiooni suurema külastatavuse. Iga piirkond saab võimaluse enda tutvustamiseks National Geographic´u ajakirjas. Võrtsjärve piirkonda tutvustav artikkel ilmus Eesti National Geographicu märtsinumbris. Samuti on järgnevateks aastateks planeeritud hulgaliselt erinevaid piirkonda tutvustavaid turundustegevusi. Usun, et tänu professionaalselt koostatud trükistele ja teistele turundustegevustele, suureneb meie tegemistest ning Lõuna-Eestist huvituvate inimeste hulk märgatavalt. Uued ja põnevad temaatilised matkamarsruudid kutsuvad kõike oma silmaga üle vaatama.
Lõuna-Eesti ning kõigi „kollaste akende" paikade ning ettevõtete tutvustamine nii Eestis kui välisriikides innustab koostööle väga erinevate elualade esindajaid: turismiteenuste pakkujaid, toitlustajaid, kunsti- ja käsitöömeistreid, põllumajandustootjaid, innovaatilisi väikeettevõtteid, säästlikku elustiili propageerivaid kogukondi... Projektiga juba liitunud organisatsioonid leiavad, et koos on kindlam ning majanduslikult otstarbekam tegutseda. Mõistlik on osaleda messidel ühise „mütsi" alla koondununa ning tutvustada Lõuna-Eesti võimalusi käsikäes. Naabris ja projektipartneris ohtu näha pole
põhjust, sest meie kõigi ühine eesmärk on tuua külastajaid Lõuna-Eestisse, pakkuda siin mitmekülgseid tegevusi ning muuta meie regioonis viibimine võimalikult pikaajaliseks.
Meie ühise aktiivse tegutsemise tulemusena saavad Lõuna-Eesti hõrgud road, kaunid paigad, nutikad ettevõtjad ning rikkalik (kultuuri)pärand tuttavamaks nii eestimaalastele kui ka külalistele kaugemalt.
Kõik Võrtsjärve piirkonna ettevõtjad ja organisatsioonid, kel on huvi kaasa lüüa projektis kavandatavates tegevustes ning olla osa „kollaste akende" temaatilistest marsruutidest, võtke palun ühendust Võrtsjärve Sihtasutusega e-posti aadressil: kart@vortsjarv.ee või telefonil 56952950.

Kärt Leppik
Võrtsjärve Sihtasutus

Külli Kell
MTÜ Rõka Külaselts