« Tagasi

Õppereis Läti ja Leedu kalanduspiirkondadesse

09.06 – 13.06.2014 osalevad vallavanem Ene Saar ja abivallavanem, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna nõukogu liige Sulev Kannimäe õppereisil Läti ja Leedu kalanduspiirkondadesse. Õppereisi eesmärgiks on tutvuda Läti ja Leedu kalanduspiirkondadega. 
Programmi raames tutvutakse nii kalandusettevõtete töö kui ka teiste maaelu edendavate ettevõtmistega: ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vahelise töö korraldamine, koostöövõrgustike toimimine, maaturismiettevõtete ning kalandusega seotud toodete ja teenustega. 
Vallavanemat asendab jurist vallasekretäri ülesannetes Inge Tiido.