« Tagasi

Viljandi vald võtab tööle arendusspetsialisti

Peamised ametiülesanded:

 • valla arengukava, valdkondlike arengukavade jt strateegiliste arendusdokumentide koostamise, muutmise ja avalikustamise korraldamine;
 • koostöö korraldamine vallas tegutsevate mittetulundusühingutega (sh tegevustoetuste taotluste ja aruannete menetlemine);
 • Mäeltküla tööstuspargi arendamise koordineerimine;
 • arendusprojektide algatamine;
 • projektitaotluste koostamine;
 • koostöö koordineerimine kohalike, regionaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste arendusorganisatsioonidega.

Nõuded kandidaadile:

 • soovitatavalt kõrgharidus;
 • valdkondlikes ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides orienteerumine;
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • algatusvõime ja initsiatiivikus;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • projektitaotluste koostamise oskus;
 • haldus- ja õigusaktide koostamise oskus;
 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus (CV);
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 30. märts 2020 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „arendusspetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: projektispetsialist Indrek Talts tel 435 1822 või konkurss@viljandivald.ee.