Uudised ja teated

« Tagasi

27. jaanuaril toimus vallaametnikega kohtumine Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli Tehnomajas

27. jaanuaril vallaametnike kohtumisel VYKK Tehnomajas osales 9 huvilist. Kohtumisel osalesid ametnikest vallavanem Ene Saar, majandusosakonna juhataja Raivo Laidma ja haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Sulev Kannimäe.
Ene Saar tutvustas valla struktuuri, eelarve kujunemist ja järgnevate aastate finantskohustusi. Ametnikud vastasid küsimustele. Huvipakkuvad teemad olid teede küsimused, s.h. erastamise käigus tekkinud juurdepääsupiirangud kinnistutele;  suured küttekulud Vana-Võidus tsentraalküttel; külavanema rollist külas.
 

Edith Pruuli
teabespetsialist