Uudised ja teated

« Tagasi

Algas Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitus

Viljandi vald alustas 1,57 kilomeetrise valgustatud kergliiklustee rajamist Ramsi ja Rahetsema vahele, mis muudab kohalike elanike liikumise turvalisemaks ja loodetavasti ka sportlikumaks.

Viljandi valla teedespetsialisti Karl Õiguse sõnul sõidab rajataval teelõigul 2017. aasta andmete põhjal ligi 300 autot ööpäevas, mistõttu on kergliiklustee rajamine ohutu liikumise tagamiseks igati asjakohane. 

„Kergliiklusteel saavad inimesed hästi tegeleda aktiivse liikumisega. Uus lõik jätkab Heimtalist tulevat kergliiklusteed ja sellelt saab edasi minna Roheliste Rööbaste matkarajale. Kindlasti suureneb ka liiklemise ohutus. Kui siiani on Ramsi suvilapiirkonna inimesed pidanud jalutamiseks kasutama maanteeäärset teeserva, siis pärast kergliiklustee valmimist saavad nad liikuda turvaliselt mööda kõnniteed," lisas Õigus.

Kohale, kus kergliiklustee ristub maanteega, ehitatakse ohutussaar. Liikluse rahustamise ja jalakäijate ohutuse eesmärgil on Ramsi ja Keskuse teele projekteeritud ka künnised. 

Riigihanke tulemusena sai ehitustööde tegijaks AS YIT Eesti, kes peaks tööd lõpetama detsembri keskpaigaks. Kergliiklustee kogumaksumus on 428 024 eurot, millest 59% tuleb EASi regionaalarenguprogrammist.