Uudised ja teated

« Tagasi

Hange detailplaneeringu koostaja leidmiseks

Hange on lõppenud
Hanke objektiks on kavandatava detailplaneeringu koostamine ja planeeringu koostamise aluse maa-ala topo-geodeetiline mõõdistamine.
Asukoht: katastriüksus 89201:002:0063
Planeeringuala suurus ligikaudu 3,5 ha (asendiplaan lisas)
Planeeringu koostamise peamine eesmärk: kinnistu ehitusõiguse määramine spordirajatiste ja hoonete ehitamiseks.
Hinnapakkumine esitada vallavalitsusele hiljemalt 20.02.2014 digitaalselt alkirjastatult aadressil viljandivald@viljandivald.ee
Kontaktisik: Raivo Laidma Mob. 588 55537, raivo.laidma@viljandivald.ee