Uudised ja teated

« Tagasi

INFO MAAMAKSU PROBLEEMIDE KOHTA

Seoses omavalitsuste andmebaaside ühendamisega ja riiklike andmebaaside vigadega on tekkinud mõningased probleemid maamaksude osas.

Viljandi vallavalitsus on teadlik vigadest ja tegeleb nende parandamisega. Põhiprobleemid on korteriomandi maamaksu küsimustes. Korteriomanikud on saanud maksuteatised, kus on maamaks arvestatud kogu kinnistule, mitte mõttelisele osale.

PALUME KONTROLLIDA ÜLE OMA MAAMAKSU ANDMED JA KAHTLUSE KORRAL VÕTTA ÜHENDUST TELEFONIL 435 0123.

Teavitame ka, et maamaksu aluseks on omavalitsuse poolt kehtestatud maamaksumäär, mis kõikidel valdadel oli ka enne liitumist 2,5 % ja haritava maa puhul 2,0 % maa maksustamishinnast. Selles osas muudatusi ei toimunud.

Muudatused toimusid 2013. aastal seoses kodualuse maa maamaksuvabastusega, mis kattis ka eelnevatel aastatel nn. pensionäride ja represseeritute soodustused. Koduomaniku soodustus on üldjuhul suurem.

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.

Vallavalitsus