Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada kuni 1. oktoober 2019 kell 16.30.

Infopäev toimub teisipäeval 10. september kell 15.00 Rimmu külamajas. Palume infopäevale eelnevalt REGISTREERIDA

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

  • kogukonna areng;
  • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 1. oktoober 2019 kl 16.30 Viljandimaa Omavalitsuste Liidule aadressil katrin.reimo@viljandimaa.ee.

Taotlejaks saavad olla määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi huvides.

 

Täpsem info ja taotlusvormid Viljandimaa Omavalitsuste liidu kodulehel.

Lisainfo: Katrin Reimo, tel 43 33 297

Infot ja abi taotluste koostamisel saab Viljandimaa Arenduskeskusest, MTÜde konsultant Jaanika Toome, tel. 43 30 446.