Uudised ja teated

« Tagasi

Vald ootab mittetulundusühendustelt taotlusi 2020. aastaks planeeritud tegevustele 1. novembriks

Viljandi Vallavalitsus ootab Viljandi valla eelarvest mittetulunduslike tegevuste toetamiseks taotlusi etteulatuvalt 2020. aastal planeeritud tegevustele. Taotluste esitamise hilisem tähtaeg on 01. november 2019. Otsus toetuse rahuldamise või mitterahuldamise kohta langetatakse pärast 2020. aasta valla eelarve kinnitamist (eeldatav aeg: märts 2020)

Toetusega taotletav tegevus peab toimuma Viljandi valla või elanike avalikes huvides. Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui taotleja liikmeskond. Toetuse andmise eesmärk on toetada omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust vallas.

Taotleja tegevus peab olema kooskõlas valla arengukavaga ja toimuma valla elanike ja valla avalikes huvides.

Toetust antakse:

  1. taotleja igapäevase tegevuse ja majandamiskulude toetuseks (sh haldus- ja kommunaalkulud);
  2. abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse esitatavate mittetulundusliku tegevuse projektide kaasfinantseerimiseks;
  3. valla ja selle erinevate piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks ja teostamiseks;
  4. erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks.

Vormikohane taotlus esitada e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee

Taotlusvormid ja toetuse eraldamise kord on kättesaadav Viljandi valla kodulehel aadressil: https://www.viljandivald.ee/tegevustoetuse-taotlemine

Indrek Talts
projektispetsialist
tel 435 1822