Uudised ja teated

« Tagasi

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse avalikustamine (AS Kraver)

Keskkonnaluba: vee erikasutus

Taotleja: AS Kraver

Kavandatav tegevus: 

Viljandimaal Viljandi vallas asuvatelt Soosaare I, Soosaare II ja Soosaare III
turbatootmisaladelt, mis asuvad Tipusoo (katastritunnus 32801:002:2206), Rabaääre (katastritunnus 32801:001:0008), Riiskasoo (katastritunnus 32801:002:2205), Soosaare turbatootmislaiendus (katastritunnus 32801:002:0001), Soosaare turbatootmisala (katastritunnus 32801:002:0033), Laukaraba (katastritunnus: 32801:001:0022) ja Raba (katastritunnus: 32801:001:0161) kinnistutel kuivendusvee(sademevee) juhtimiseks suublasse viie väljalasuga.

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 1 p 5 kohaselt on igaühel õigus osaleda avatud menetluses. Veeloa  taotlus  ja  muud  asjasse  puutuvad  dokumendid  on  kättesaadavad  Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/559-8.