Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Viljandi valla arengukava 2019-2026 täiendamiseks ja muutmiseks ning Viljandi valla eelarvestrateegia täiendamiseks ja muutmiseks aadressil viljandivald@viljandivald.ee kuni 26.08.2019.

Vastavalt seadusele peavad kohaliku omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Vallavalitsus on võtnud vastu korra, mille alusel vaadatakse arengukava üle igal aastal ning täpsustatakse vajadusel vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi. Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

Eelarvestrateegias esitatakse eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus.

Eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

Eelarvestrateegia peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ja peab olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

Arengukava

Eelarvestrateegia