Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse järgmised ametnikud:

Jurist (lapsehoolduspuhkuse ajaks)
 

Tööülesanded: personaliarvestuse pidamine ning sellealaste dokumentide koostamine,  vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete ning teenistujate õigusalane nõustamine; vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ning lepingute koostamine.

Nõuded kandidaadile: juriidiline kõrgharidus ning töökogemus kohalikus omavalitsuses või juriidilises valdkonnas.

Infotehnoloogia spetsialist

Tööülesanded: Viljandi valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste infosüsteemide ning valla kodulehe haldamine, hooldamine ja arendamine.

Nõuded kandidaadile: vähemalt erialane keskeriharidus ning töökogemus ametikoha töövaldkonnas.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
  2. elulookirjeldus;
  3. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 09. märtsiks 2014 aadressile Sakala 1, Viiratsi alevik, 70101 Viljandimaa märgusõnaga „Spetsialist" või elektrooniliselt e-posti aadressile inge.tiido@viljandivald.ee