Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSESPETSIALISTI

 

Ametiülesanded:

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada lastekaitsetööd. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ja erialane ettevalmistus;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • arvuti kasutamisoskus;
 • hea suhtlemis- ja iseseisva töötamise oskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev kogemus laste hoolekande alal;
 • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust lastega perede elus kutsuda esile positiivseid muutusi;
 • luua ja arendada lastekaitsevaldkonnas uusi/innovaatilisi sekkumismeetodeid;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • palgale lisaks ka tulemustasu.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 08. septembriks 2019.a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.
Lisateave: hoolekande koordinaator Irma Väre, tel 507 1370 või konkurss@viljandivald.ee