Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse RAHVASTIKUTOIMINGUTE SPETSIALISTI

Rahvastikutoimingute spetsialisti ametikoha eesmärgiks on perekonnaseisutoimingute ja rahvastikuregistri seadustega vallavalitsusele pandud ülesannete täitmine. Valla elanike ja ametiasutuse ning hallatavate asutuste teenindamine rahvastiku arvestuse ja arhiivitöö alaselt.

Täpsemad ametiülesanded on kirjeldatud ametijuhendis

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus;
 • kehtiv perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse tunnistus;
 • eesti keeles oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Omalt poolt pakume:

 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • uuendustele avatud sõbralikku ja toetavat kollektiivi.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 6. novembril 2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Rahvastikutoimingute spetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: Arhivaar Sirje Lamp tel 435 0136 või konkurss@viljandivald.ee.