Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Viljandi valla Tarvastu piirkonna noorsoo- ja kultuuritöötaja (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja)

1,0 töökoht koosneb 0,5 noorsootöötaja ja 0,5 kultuuritöötaja töökohast

Peamised tööülesanded:

 • Mustla Rahvamaja sisuliste tegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • Mustla Rahvamaja projektitegevuse koordineerimine;
 • Mustla Rahvamaja eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine (sh aruannete esitamine);
 • Tarvastu piirkonna noorsootöö edendamine (sh projektitegevus), noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;
 • Tarvastu Avatud Noortekeskuse töö korraldamine (sh eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine);
 • noortesündmuste korraldamine;
 • noorteühendustega suhtlemine ja noorteinfo vahendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane haridus või varasem kogemus kultuuri- või noorsootöös;
 • eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus;
 • koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • B- kategooria autojuhiload ja auto kasutamise võimalus;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • häid eneseteostusvõimalusi;
 • enesetäiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 18. august 2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Noorsoo- ja kultuuritöötaja " või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Jana Seeba 435 0156 või konkurss@viljandivald.ee.