Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXII istung 28. augustil 2019

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. augustil 2019. a kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5 Ramsi alevik.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

 Ettekandja

 1.  

Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

 Eha Pihlak

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 35 „Vallavara valitsemise kord" muutmine

 Rein Anton

 1.  

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

 Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 30.01.2019 otsuse nr 1-3/149 „Viiratsi alevikus Heina tn 9 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamine, hoonestusõiguse lepingu muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks" muutmine

 Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 29.05.2019 otsuse nr 1-3/183 „Viiratsi alevikus Heina tn 7 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamine ja hoonestusõiguse lepingu muutmine" muutmine

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 35, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Viiratsi alevikus Heina tn 1 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks ning võõrandamiseks

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 27, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

 Alar Karu

 1.  

Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi aktsiate võõrandamine

 Alar Karu

 1.  

 Vallavanema informatsioon

 Alar Karu


Kaupo Kase
Vallavolikogu esimees