« Tagasi

Homme lõpeb Viljandi valla üliõpilasstipendiumidele kandideerimise tähtaeg

Aino Tamme ja Jaan Depmani nimelistele üliõpilasstipendiumidele kandideerimine lõpeb teisipäeval, 15. septembril.

Stipendiumiga tunnustatakse Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud ning hästi õppivaid üliõpilasi, nii innustatakse neid õpinguid jätkama.

Aino Tamme nimeline stipendium on mõeldud humanitaar- ja kultuuriüliõpilastele, Jaan Depmani nimeline stipendium aga reaal- ja loodusainete üliõpilastele.

Stipendiumile kandideerija peab olema kõrgemas õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt kaks õppeaastat. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka kõrgemad õppeasutused.

Taotlusele tuleb lisada õppeasutuse soovitus, kõrgkooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest ning taotleja motivatsioonikiri.

 

Vajalikud dokumendid palutakse saata Viljandi Vallavalitsuse aadressil Kauba 9, 71020 Viljandi linn või e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee