« Tagasi

Väikehange "N1 kategooria kaubikute kasutusrent"

Hanke eesmärk

Väikehanke eesmärgiks on leida pakkuja, kes rendib Hankija tingimustele vastavad N1 kategooria kaubikud (kaks kaubikut).

Hanke objekt

Väikehanke objektiks on kahe N1 kategooria kaubiku kasutusrent 60-ks kuuks vastavalt tehnilistes tingimustes ja lepingutingimustes kirjeldatule.

Tehniline kirjeldus

Pakkumuse koostamise aluseks on „N1 kategooria kaubikute kasutusrent" tehniline kirjeldus ja lepingu tingimused (Lisa 1).

Nõuded Pakkujale

  • Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).
  • Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.
  • Pakkuja omab või on lepingulises suhtes lepingu objektile hooldus- ja remonditöid teostava esindusega Viljandis. Pakkuja esitab hanke alusdokumentide Vorm I kohase loetelu koos kinnitustega.
  • Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases olukorras asukohamaa õigusaktide kohaselt.
  • Pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku esindajat ei tohi olla karistatud maksualaste süütegude eest.

Nõuded pakkumusele

Pakkumuse esitamine ja tähtajad

  • Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee.
  • Pakkumuse esitamisel e-postiga peab kirja Teema kandma pealkirja: Pakkumus „N1 kategooria kaubikute kasutusrent".
  • Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 16. september 2020 kell 10.00.
  • Pakkumused avatakse ühe tunni jooksul peale pakkumuste esitamise tähtaega.

Täiendav info

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile mati.valli@viljandivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Hanke alusdokumendid