Euroopa Parlamendi valimised 26. mai 2019

8.05.19

Viljandi vallas oli 1.05.2019 seisuga 10 976 valijat ning Euroopa Parlamendi valimisteks on moodustatud 10 valimisjaoskonda. Kuhu valima minna, saab kontrollida, sisestades oma elukoha aadressi valimisjaoskondade kaardirakendusse veebilehel https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Hiljemalt 6. maiks saatis Siseministeerium valijale valijakaardi teabega, millal ja kus valida saab. Valijakaart saadeti paberkandjal inimese elukoha aadressile või elektrooniliselt e-postkasti. Viimast nimetatakse e-valijakaardiks. E-valijakaardi saamiseks pidi Eesti Riigiportaalis (eesti.ee) teie @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

Kui te ei ole valijakaarti kätte saanud, siis palun teavitage sellest Viljandi valla valimiskomisjoni (tel 435 0121, e-post valimised@viljandivald.ee).

Valimispäeval saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas ning samuti ei saa siis enam muuta varem antud e-häält.

 

Euroopa Parlamendi 2019 valimiste hääletamissedelite ülelugemine toimub esmapäeval, 27. mail 2019, kell 10.00 Viljandi Vallavalitsuses aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn.

 

Viljandi vallas on 10 valimisjaoskonda:

Valimisjaoskonnad ja nende piirid.

Valimisjaoskondade moodustamine

Kuhu valijal on võimalik hääletama minna, leiate siit: https://valimised.rahvastikuregister.ee/

 

Tulge kõik valima!

 

Anneli Lihulinn,
vallasekretär