Viljandi Vallavolikogu istung 26. jaanuaril 2023 kell 17.00 Pärsti mõisas

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 26. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Pärsti mõisas, aadressil Pärsti küla, Viljandi vald.

 

Päevakorra projekt:

Jrknr

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandja

1.

Ülevaade Viljandi valla lasteaed „Päikesekiir" tegevusest

Astra Jamnes

 

 

2. 

 

Viljandi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine

 

Tiina Jaksi

 

Kõik komisjonid

3.

 

Viljandi Vallavalitsuse siseaudiitori 2023. aasta tegevusplaani kinnitamine

Anna Netšajeva

Kõik komisjonid

4.

 

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmise heakskiitmine  

Alvar Pähkel

Kõik komisjonid

 

5.

 

 

Ehitise peremehetuse tuvastamine

Alvar Pähkel

EMK

6.

 

Vallavara võõrandamine

 

Alvar Pähkel

EMK

7.

 

Kinnisasja koormamine reaalservituudiga

Alvar Pähkel

 

EMK

 

8.

 

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Niidu tn 8, Viiratsi alevik võõrandamine

Alvar Pähkel

EMK

 

9.

 

Kaasfinantseerimise garanteerimine

Irma Väre

EMK

 

10.

 

Kaasfinantseerimise garanteerimine

Irma Väre

EMK

 

11.

 

Aunimetuse „Viljandi valla aukodanik" andmine

Irma Väre

 

Kõik komisjonid

 

 

12.

 

Viljandi valla aasta pere aunimetuse andmine

Irma Väre

 

Kõik komisjonid

 

 

13.

 

 

Viljandi valla tegija aunimetuse andmine

 

Irma Väre

Kõik komisjonid

 

14.

 

Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja nende liikmete nimetamine

Reet Pramann

 

 

 

15.

 

 

Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Mait Allas

 

16.

 

Arupärimistele vastamine

Irma Väre

Alvar Pähkel

 

 

 

17.

Arupärimiste esitamine

 

 

18.

Volikogu kirjavahetus

Mait Allas

 

19.

Vallavanema informatsioon

Irma Väre

 

 

Mait Allas

vallavolikogu esimees

 

EMK   - eelarve- ja majanduskomisjoni esimees