« Tagasi

Vallavolikogu istung 31. märtsil kell 17 Viiratsi koolis

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 31. märtsil 2022 algusega kell 17.00 Viiratsi Koolis, aadressil  Tiigi tn 4, Viiratsi alevik, Viljandi vald.

 

 

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandjad

 

1.

 

Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine

 

Hellar Mutle

 

kõik

komisjonid

 

 

2.

 

 

 

 

Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine

 

 

Irma Väre

 

SK

 

 

3.

 

 

Viljandi Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 96 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord" muutmine

 

 

Irma Väre

 

 

SK

 

4.

 

 

Paistu kool katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

HNK

 

 

5.

 

Põka-Lohu päikeseelektrijaama detailplaneeringu algatamine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

6.

 

Olli detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

7.

 

Nõusoleku andmine hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Iva põik 1, Mäeltküla võõrandamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga

 

 

Alvar Pähkel

 

 

 

EMK

 

 

8.

 

Nõusoleku andmine hoonestusõiguse aadressiga Heina tn 9, Viiratsi alevik hüpoteegiga koormamiseks

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

9.

 

Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

10.

 

Kinnisasja tasuta omandamine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

11.

 

Vallavara võõrandamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

12.

 

Ehitise peremehetuse tuvastamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

13.

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

14.

 

Viljandi Vallavolikogu 26.08.2020 otsuse nr 1-3/288 „Nõusoleku andmine Viljandi vallale kuuluvate katastriüksuste jagamiseks ja eraldatud maatükkide tasuta võõrandamiseks" muutmine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

15.

 

 

Volikogu kirjavahetus

 

 

Mait Allas

 

 

 

16.

 

 

Vallavanema informatsioon  

 

 

Alar Karu

 

 

 

HNK   – haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

EMK   – eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

SK       – sotsiaalkomisjoni esimees