« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung 24. novembril kell 17 Holstre Magasiaidas

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 24. novembril algusega kell 17 Holstre Magasiaidas, aadressil Mustla tee 3, Holstre küla, Viljandi vald.

 

Päevakorra projekt:

Jrk. nr

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandja

1.

Ülevaade Holstre Külaseltsi tegevusest

Loit Kivistik

 

2.

Ülevaade Viljandi valla noortevolikogu tegevusest

Inganora Makko

 

3.

 

 

Vaideotsus Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 otsusele nr 97 „Hoonestusõiguse omanikule langemine"

Mait Allas

Kõik komisjonid

4.

 

Viljandi valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Tiina Jaksi

Kõik komisjonid

5.

 

 

Viljandi Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 24 „Mittetulundusühingule Tarvastu Motoklubi Raassilla moto- ja vabaajakeskuse arendamiseks taotletava toetuse omaosaluse garanteerimine" muutmine

Alar Karu

EMK

6.

 

 

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Niidu tn 15, Viiratsi alevik võõrandamine

Alvar Pähkel

EMK

7.

 

Kinnisasja koormamine reaalservituudiga

Alvar Pähkel

EMK

 

8.

 

Vallavara võõrandamine

 

Alvar Pähkel

 

EMK

9.

 

 

 

Vallavara võõrandamine

Alvar Pähkel

EMK

10.

 

 

Vallavara võõrandamine

Alvar Pähkel

EMK

11.

 

 

Põka-Lohu päikeseelektrijaama detailplaneeringu vastuvõtmine

Alvar Pähkel

EMK

12.

 

Viiratsi Vallavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 75 "Tiigi tn 9 korteriomandite võõrandamine" punktide 1.1. ja 1.3. kehtetuks tunnistamine

Alvar Pähkel

EMK

13.

 

 

 

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Alar Karu

Kõik komisjonid

14.

 

 Viljandi Vallavolikogu 30.06.2020 määruse nr 112 „Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine

Ülo Tuvi

Irma Väre

EMK

HNK

15.

 

Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ja alatise kodanike ühenduste ja külaarengu komisjoni koosseisude muutmine

 

Mait Allas

 

 

16.

Arupärimiste esitamine

 

 

17.

Volikogu kirjavahetus

Mait Allas

 

18.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

 

Mait Allas

vallavolikogu esimees

 

EMK   - eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

HNK   - haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees