« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung 26. mail kell 17.00 Puiatu Rahvamajas

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 26. mail 2022 algusega kell 17.00 Puiatu Rahvamajas, aadressil Kooli tee 17, Puiatu, Viljandi vald.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandja

 

1.

 

Ülevaade Puiatu Rahvamajast

Sirje Kannel

 

 

2.

 

Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu moodustamine

 

Irma Väre

 

HNK

 

3.

 

 

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

4.

 

 

Kinnisasja tasuta omandamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

 

5.

 

Kinnisasja tasuta omandamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

6.

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

7.

 

Vee-ettevõtja määramine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

8.

 

Saatrepõllu päikeseelektrijaama detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

9.

 

Arupärimisele vastamine

Alar Karu

 

 

 

10.

 

Arupärimiste esitamine

 

 

 

 

 

 

11.

 

Volikogu kirjavahetus

Mait Allas

 

 

12.

 

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

 

Mait Allas

vallavolikogu esimees

 

EMK    – eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

HNK    – haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees