« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung 28. veebruaril 2023 kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril 2023 algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, aadressil Ramsi tee 5, Ramsi alevik, Viljandi vald.

Päevakorra projekt:

Jrknr

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandja

1.

Ülevaade Viljandi valla noortekeskuse tegevusest

Liis Särg

 

2.. 

 

Ramsi Lasteaia „Taruke" arengukava aastateks 2023-2026              kinnitamine

Maret Tamme

 

HNK

 

3.

 

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

 

Reet Pramann

 

 

4.

 

MTÜ-le Mulgi Elamuskeskus toetuse eraldamine

 

Tiina Jaksi

 

EMK

5.

 

 

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmise            heakskiitmine, II lugemine

Alvar Pähkel

 

Kõik komisjonid

6.

 

Suureristi tee 9 detailplaneeringu algatamine

Alvar Pähkel

 

EMK

7.

 

Vallavara võõrandamine

Alvar Pähkel

 

EMK

8.

 

Maa omandamine

Alvar Pähkel

 

EMK

 

9.

 

Kinnisvara omandamine 

Alvar Pähkel

 

EMK

10.

 

 

Kinnisvara omandamine 

Alvar Pähkel

 

EMK

11.

 

 

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 19, Viiratsi alevik võõrandamine

Alvar Pähkel

 

EMK

12.

 

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Alvar Pähkel

 

EMK

13.

Viljandi Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni tegevuse aruanne

Hellar Mutle

 

 

14.

 

 

Arupärimistele vastamine

 

Alar Karu

Irma Väre

Alvar Pähkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Arupärimiste esitamine

 

 

16.

 

Volikogu kirjavahetus

Mait Allas

 

 

17.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

 

 

Mait Allas

vallavolikogu esimees

 

EMK -  eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

HNK -  haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees