Viljandi Vallavolikogu istung toimub 27. jaanuaril kell 17.00

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 27. jaanuaril 2022 algusega kell 17.00 Mustla Rahvamajas, aadressil Posti 52e, Mustla, Viljandi vald.

 

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandjad

 

1.

 

Ülevaade Viljandi Kultuuriakadeemia tulevikust

Juko-Mart Kõlar

 

 

2.

 

 

 

 

Viljandi valla põhimäärus, I lugemine

 

 

Reet Pramann

 

kõik

komisjonid

 

 

3.

 

 

Viljandi Vallavolikogu töökord

 

Mait Allas

 

kõik

komisjonid

 

 

4.

 

 

Aunimetuse „Viljandi valla Aukodanik" andmine

 

Irma Väre

 

kõik komisjonid

 

 

5.

 

Viljandi valla tegija aunimetuse andmine

 

Irma Väre

 

 

kõik komisjonid

 

 

6.

 

Viljandi valla aasta pere aunimetuse andmine

 

Irma Väre

 

 

kõik komisjonid

 

 

7.

 

Valla esindajate nimetamine hoolekogudesse

 

Irma Väre

 

 

 

HNK

 

 

8.

 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

 

 

Irma Väre

 

SK

 

9.

 

Riigihanke „Kolga-Jaani lasteaiale „Naksitrallid" mööbli ostmine ja paigaldamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning loa andmine hankelepingu sõlmimiseks  

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

HNK

 

10.

 

Riigihanke „Paistu Kooli ventilatsioonisüsteemi  ehitamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning loa andmine hankelepingu sõlmimiseks

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

HNK

 

11.

 

Viljandi Vallavolikogu 26.08.2020 otsuse nr 1-3/282 „Mäeltküla tööstuspargi kruntidele hoonestusõiguse seadmine" muutmine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

12.

 

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

 

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

13.

 

Vabriku tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

 

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

14.

 

Ehitiste peremehetuse tuvastamine

 

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

15.

 

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 9 asuvale hoonestusõigusega koormatud kinnistule kasutusloa väljastamise tähtaja pikendamiseks  

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

16.

 

 

Nõusoleku andmine ühishankes osalemiseks ja hankelepingu sõlmimiseks

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

17.

 

Volikogu kirjavahetus

 

 

Mait Allas

 

 

18.

 

Vallavanema informatsioon 

 

 

 

Alar Karu

 

 

SK       – sotsiaalkomisjoni esimees
HNK    – haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees
EMK    – eelarve- ja majanduskomisjoni esimees