« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril 2022 kell 17 Leie Koolis

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril 2022 algusega kell 17.00 Leie Koolis, aadressil Leie küla, Viljandi vald.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandjad

 

1.

 

 

Viljandi valla põhimäärus, II lugemine

 

 

Reet Pramann

 

kõik

komisjonid

 

 

2.

 

 

 

 

Viljandi valla siseauditi põhimäärus

 

Anna Netšajeva

 

kõik

komisjonid

 

 

3.

 

 

Korruptsiooni ennetamine Viljandi valla töökorralduses

 

Anna Netšajeva

 

 

kõik komisjonid

 

4.

 

 

Viljandi Vallavalitsuse siseaudiitori 2022. aasta tegevusplaani kinnitamine

 

 

Anna Netšajeva

 

 

kõik komisjonid

 

 

5.

 

Viljandi valla arengukava koostamise algatamine

 

Alvar Pähkel

 

 

kõik komisjonid

 

 

6.

 

Viljandi valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine

 

 

Tiina Jaksi

 

 

kõik komisjonid

 

 

7.

 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine

 

 

Irma Väre

 

 

 

HNK

 

 

8.

 

Kaasfinantseeringu garanteerimine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

9.

 

Nõusoleku andmine riigihanke „Viljandi valla heakord ja haljastus 2022-2024" korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

10.

 

Ehitusalase tegevuse korraldamine Viljandi vallas

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

 

11.

 

Planeerimisseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

12.

 

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete volitamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

13.

 

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 7 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

14.

 

Kinnisasja koormamine reaalservituudiga

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

15.

 

Vallavara võõrandamine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

16.

 

Vee-ettevõtja määramine

 

 

Alvar Pähkel

 

 

EMK

 

17.

 

Pärsti Vallavolikogu 07.02.2007 otsuse nr 3 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 2.5 kehtetuks tunnistamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

 

18.

 

Saarepeedi Vallavolikogu 14.05.2009 otsuse nr 335 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1.2 kehtetuks tunnistamine

 

 

Alvar Pähkel

 

EMK

19.

 

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

 

 

Alar Karu

 

 

Alvar Pähkel

kõik komisjonid

20.

Vastus arupärimisele

 

Alar Karu

 

 

21.

Volikogu kirjavahetus

 

Mait Allas

 

22.

Vallavanema informatsioon 

 

Alar Karu

 

 

HNK    – haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

EMK    – eelarve- ja majanduskomisjoni esimees