Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXVII istung 27. novembril 2019

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 27. novembril 2019. a kell 17.00 Leie Põhikoolis, Leie küla.

Päevakorra projekt:

 Jrk

 Teemad

 Ettekandja

 1.  

Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine    

 Tiina Jaksi

 1.  

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2023

 Rein Anton

 1.  

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

 Irma Väre

 1.  

Viljandi valla haridusasutuste arengukavade ja põhimääruste koostamise, kinnitamise ja muutmise kord

 Ene Saar

 

 1.  

Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu moodustamine

 Maive Feldmann

 1.  

Päri Spordihoone hoolekogu moodustamine

 Maive Feldmann

 1.  

Vallavara võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Lorupi ja Seikluspargi katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

 Rein Anton

 

 1.  

Hänilase päikesepargi detailplaneeringu algatamine

 Rein Anton

 

 1.  

Promenaadi ja Ranna katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

 Rein Anton

 1.  

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 32 asuvale hoonestusõigusega koormatud kinnistule kasutusloa väljastamise tähtaja pikendamiseks

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 37 asuvale hoonestusõigusega koormatud kinnistule kasutusloa väljastamise tähtaja pikendamiseks ja hoonestusõiguse võõrandamiseks

 Rein Anton

 1.  

Viljandi valla kinnisasjale, asukohaga Mäeltküla, Jahimaja, seatud hoonestusõiguse lõpetamine

 Rein Anton

 1.  

Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Viljandi valla avalike teede nimekirja lisamine

 Rein Anton

 1.  

Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Viljandi valla avalike teede nimekirja lisamine

 Rein Anton

 1.  

Vallavanema informatsioon

 Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees