Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXVIII istung 18. detsembril 2019

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 18. detsembril 2019. a kell 17.00 Auksi kohvikus,  Auksi küla.

Päevakorra projekt:

 Jrk

 Teemad

 Ettekandja

 1.  

Kolga-Jaani Põhikooli ja Kolga-Jaani Lasteaed „Naksitrallid" ümberkorraldamine

 Maive Feldmann

 1.  

Viljandi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine

 Tiina Jaksi

 1.  

Viljandi valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise ning õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord

 Maive Feldmann

 1.  

Viljandi valla huvihariduse ja huvitegevuse 2020. aasta tegevuste kava kinnitamine ja tegevuste kavas muudatuste tegemise volitamine

 Maive Feldmann

 1.  

Kolga-Jaani Vallavolikogu, Paistu Vallavolikogu, Pärsti Vallavolikogu ja Tarvastu Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

 Maive Feldmann

 1.  

Nõusoleku andmine Viljandi vallale kuuluva kinnistu jagamiseks ning katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Kärstna küla, Pärna tn 2)

 

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viljandi vallale kuuluva kinnistu jagamiseks ning katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Savikoti küla, Savikoti reoveepuhasti)

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viljandi vallale kuuluva kinnistu jagamiseks ning katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Päri küla, Suureristi)

 Rein Anton

 1.  

Väikehanke „Kolga-Jaani aleviku mänguväljaku projekteerimine ja ehitus" pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning loa andmine hankelepingu sõlmimiseks

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 10, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Vallavanema informatsioon

 Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees