Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXXI istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 18.03.2020 kuni 28.03.2020 kella 00.00-ni.

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXXI istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 18.03.2020 kuni 28.03.2020 kella 00.00-ni.

Vabariigi Valitsus otsustas 12. märtsil korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eestisisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ja keelas alates 13. märtsist 2020 kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020.

Kuna kehtestatud eriolukorra eesmärk on elanikkonna tervise kaitse, on Rahandusministeeriumi poolt KOV-dele antud selgituste kohaselt kohalikel omavalitsustel võimalus rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme, et vältida inimeste füüsilisi kogunemisi.

Rahandusministeerium sedastab KOV-dele, et volikogu istungite läbiviimise täpsem kord nähakse ette iga volikogu töökorraga (KOKS § 44 lõike 1 kolmas lause) ja isegi kui volikogu töökorras ei ole ette nähtud võimalust volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid kui riigis kehtestatud eriolukord või jooksvad olulised KOV küsimused tingivad volikogu istungite läbiviimise, siis erandkorras saab volikogu istungi elektrooniliselt pidada ka ilma vastava volikogu töökorrast tuleneva volituseta.

Hooligem teineteise tervisest ja viime vallavolikogu istungi läbi elektrooniliselt

Päevakorra projekt:

 

Elektroonilise vallavolikogu istungi läbiviimine

Vallavolikogu istungi kutse ja päevakord koos eelnõu materjalidega saadetakse Teile e-posti teel ja on kättesaadavad valla kodulehel aadressil https://www.viljandivald.ee/vallavolikogu/istungid, samal aadressil on jooksvalt nähtavad eelnõu osas esitatud küsimused, vastused, sõnavõtud ja eriarvamused.

Küsimused eelnõu osas palume saata hiljemalt 23.03.2020 kell 17.00 e-posti aadressile vallavolikogu@viljandivald.ee. Küsimustele vastatakse jooksvalt, vastused saadetakse teadmiseks kõigile vallavolikogu liikmetele e-posti teel.

Oma sõnavõtt, eriarvamus ja seisukoht eelnõu osas (poolt, vastu, erapooletu) palume saata hiljemalt 25.03.2020 kell 17.00 e-posti aadressile vallavolikogu@viljandivald.ee.

Istungi protokollimine

Viljandi Vallavolikogu elektroonilise istungi läbiviimise kohta koostatakse protokoll, milles märgitakse istungi toimumise asjaolud, esitatud küsimused, vastused, sõnavõtud, eriarvamused, hääletustulemus ja vastuvõetud otsus. Protokolli juurde lisatakse vallavolikogu liikmete saadetud e-kirjad seisukohaga eelnõu osas (poolt, vastu, erapooletu) ja vastuvõetud määrus.

Protokolli allkirjastavad digitaalselt kõik istungil osalenud liikmed.

Protokolli ja sellega kaasas olevate lisade allkirjastamine toimub eeldatavalt rakenduses Dokobit (https://app.dokobit.com/ ). Keskkonda sisenemiseks on vajalik ID kaart, Smart-ID või Mobiil-ID. Vajalik on PIN1 ja PIN 2. Iga vallavolikogu liikme e-posti aadressile saadetakse link, kus on kirjas kutse dokumenti allkirjastama. Allkirjastamine on avatud kuni 28.03.2020 kell 00.00.

Tehniline abi

Tehniliste probleemide korral aitab Teid kaugtöö korras tööpäevadel ajavahemikul kell 9.00-16.00 Viljandi Vallavalitsuse infotehnoloogia spetsialist Ott Põder. Kontaktid: telefon 5248953, e-post ott.poder@viljandivald.ee.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees