Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung 28. aprillil 2021 algusega kell 17.00 Microsoft Teams keskkonnas


Arvestades kehtivaid piiranguid toimub Viljandi Vallavolikogu istung 28. aprillil 2021 algusega kell 17.00 Microsoft Teams keskkonnas.
 
Palume volikogu liikmetel, kellel on probleeme vallavolikogu istungil osalemisega Microsoft Teams keskkonnas, anda sellest teada hiljemalt esmaspäevaks 26.04.2021 kell 14 vallakantselei spetsialistile Ülle Riinerile e-posti aadressil ylle.riiner@viljandivald.ee.
 
Viljandi Vallavalitsus leiab kõigile volikogu liikmetele, kellel on tehnilisi probleeme interneti teel vallavolikogu istungist osavõtmisel ja on sellest eelnevalt teada andnud, lahenduse osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas (nt võimaluse osaleda istungil vallamajas vms).
 
28. aprillil saadetakse kõigile vallavolikogu liikmetele link Microsoft Teams keskkonnas osalemiseks.

Päevakorra projekt:

Jrk Teemad Ettekandja
1.

Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine

Irma Väre
2.

Päri Spordihoone tegevuse lõpetamine

Anne Põldsaar
3.

Paistu Rahvamaja põhimäärus

Irma Väre
4. Viljandi Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 247 „Vee-ettevõtja määramine" muutmine Rein Anton
5.

Paistu kool katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Rein Anton
6.

Aindu külas Joeli katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Rein Anton
7.

Kinnisvara tasuta omandamine

Rein Anton
8.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 33, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton
9. Volikogu kirjavahetus Kaupo Kase
10. Vallavanema informatsioon Alar Karu
 
Kaupo Kase
vallavolikogu esimees