Viljandi vald tunnustab ja tänab

11.03.21

Kandidaate võivad tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Tunnustused antakse üle Viljandi vallas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel. Vabas vormis ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn 71020 või e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee hiljemalt 15. detsembriks 2020 ning need peavad sisaldama kandidaadi eluloolisi andmeid ning põhjendusi. Martin Kleini nimelistele spordipreemiatele saab kandidaate esitada hiljemalt 31. detsembriks.

Ootame Teie kandidaate:

Viljandi valla aukodaniku nimetusele
Aukodaniku aunimetus on Viljandi valla kõrgeim tunnustus, mis omistatakse üksikisikule austusavaldusena väljapaistvate teenete eest ettevõtluse, majanduse, hariduse, kultuuri- või sotsiaalvaldkonnas, isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.


Viljandi valla tegija aunimetusele
Viljandi valla Tegija aunimetus on tunnustus üksikisikule või ühendusele, kelle tööalane või ühiskondlik tegevus on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse.


Viljandi vala aasta pere aunimetusele
Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koos tegutsemist väärtustavaid peresid.


Aasta noorsootöö auhinnale
Aasta Noorsootöö auhinna omistamise eesmärgiks on märgata ja väärtustada noori ning noorsootöö tegijaid. Noorsootöö auhind on tunnustus füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile väljapaistva tegevuse või saavutuste eest noorsootöö valdkonnas.


Viljandi valla kultuuripreemia
Viljandi valla kultuuripreemiaga tunnustatakse ja innustatakse vallas tegutsevaid isikuid ja organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud vallale üleriigilist tuntust. Kultuuripreemia määratakse Viljandi vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile väljapaistva tegevuse või saavutuste eest kultuuri valdkonnas.


Martin Kleini nimeline spordipreemia
Tunnustamaks Viljandi valla haldusterritooriumil elavaid sportlasi, Viljandi vallaga seotud või Viljandi valda esindanud sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja viis nimelist spordipreemiat:
1) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale naissportlasele;
2) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale meessportlasele;
3) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale noorele naissportlasele;
4) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale noorele meessportlasele;
5) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia spordielu edendajale. Noorsportlaseks loetakse noort, kes on taotluste esitamise aasta 31. detsembri seisuga noorem kui 21 aastat.

Viide: Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

2021. aastal tunnustati

Viljandi vallavalitsus andis veebruari viimasel nädalal üle Viljandi valla tunnustused ja seda üsna eripärasel moel. Kui esialgu oli plaanis tunnustada väljapaistnud valla kodanikke Heimtali ringhoones 23. veebruaril, siis koroona pandeemia järsk laienemine sundis plaane muutma. Nii läksid vallavanem Alar Karu ja vallavolikogu esimees Kaupo Kase ise autasustatute juurde, kaasas kõnepult, punane vaip, autasud ning lilled.

Viljandi valla aukodaniku märgi, millega kaasneb kanne Viljandi valla auraamatusse, pälvis Priit Silla.

2021. aasta Tegija aunimetuse, millega kaasneb kanne Viljandi valla auraamatusse, pälvis Sven Andreson.

2021. aasta aasta pere aunimetuse, millega kaasneb kanne Viljandi valla auraamatusse, pälvis perekond Pai.

2021. aasta Viljandi valla kultuuripreemia pälvis Annika Jones.

2021. aasta Viljandi valla Aasta Noorsootöö auhinna pälvis Karin Mägi.

 

Viljandi valla teenetemärk

Viljandi valla teenetemärgi, millega kaasneb kanne Viljandi valla auraamatusse pälvisid:

Urve Kimmel,

Tiiu-Mall Lutsar

Urve Mukk

Anne Sepik

 

Martin Kleini nimelised spordipreemiaid

2021. aasta Martin Kleini nimelise naissportlase spordipreemia pälvis Emilia Palgi.

2021. aasta Martin Kleini nimelise meessportlase spordipreemia sai Kristjan Tafenau.

2021. aasta Martin Kleini nimelise noore naissportlase spordipreemia sai Janne Roosimägi.

2021. aasta Martin Kleini nimelise noore meessportlase spordipreemia pälvis Leo Muiste,

2021. aasta Martin Kleini nimelise spordielu edendaja spordipreemia sai Einar Kaigas.

 

 

 

2020. aastal anti tunnustused välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel, mis toimus 21. veebruaril Heimtali ringhoones.

 • Viljandi valla Aukodanik on Ene Saar
 • Viljandi valla aasta pere on perekond Hantson
 • Viljandi valla Tegija on Artur Grossthal
 • Viljandi valla teenetemärgi saajad on Märt Müür, Heino Lapp ja Ille Mirka
 • Viljandi valla kultuuripreemia saaja on Vaike Rajaste
 • Aasta Noorsootöö auhinna saab Ester Valk
 • AINO TAMME nimelise stipendiumi pälvis Rebecca Künnis, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias tekstiilidisaini. 
 • JAAN DEPMANI nimelise stipendiumi pälvis Annika Ilves, kes õpib Tallinna Ülikooli magistrantuuris matemaatikaõpetajaks.
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia parimale naissportlasele pälvis Brit Martin
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia parimale meessportlasele pälvis Kardo Tamm
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia spordielu edendajale pälvis Zurab Kvaratshelija