« Tagasi

Heimtali põhikoolis saab läbi töö ja mängu ettevõtlikumaks

Sellist pealkirja kannab projekt, mis viis meie kooli 8. klassi õpilased kahe kuu kestel enne jõule ühel päeval nädalas  Mulgi savikotta. Nimelt oli sealne osaühing nõus hakkama meie projektipartneriks Innovest toetuse taotlemisel. Erinevaid tegevusi jagub terveks õppeaastaks, kuid enne jõule lõppenud praktiline õpe avaldas juba positiivset mõju kõigile osapooltele.

Savikoja perenaine Leili Randjärv seletas õpilastele keraamikakoja äri lahti ja nii käis igas tunnis jutt ettevõtte rajamise ja töös hoidmise erinevatest tahkudest: idee, oskuste ja teadmiste omandamine, loomine/loovus, tootmise organiseerimine, turundamine, reklaam – nii nagu ainekavas sai kirja pandud.

Savikojas käis eelkõige praktiline töö: tootekavandid – saviga "mängimine", mille käigus kõigil valmis esimene tootenäidis; järgnes kavandi paberile panek, mille järgi sai arvutada materjali mahtu, lihvida toote kuju; seejärel algas reaalne valmistamine ja glasuurimine. Sinna juurde kuulus esemete keraamikaahjus põletamine, mis võttis päris kaua aega, sest igaühel valmis kaks erikujulist asja ja need võtsid ahjus palju ruumi. Lõpuks, kui õpilased said oma kätetööd näha, olid silmis rahulolusädemed: ükski asi ei olnud läinud katki, värvivalik oli huvitav ja mitmekesine. Tööde valmimise ajal oli suureks abiks Külli Allikvee. Kel oli tegutsemistuhinas aega tema nõuandeid kuulata, sel tuli töö ka paremini välja. Mõte esemed jõululaadal maha müüa lendas prügikasti, sest keegi ei raatsinud seda teha – kõik viidi koju enda ja pere jõulurõõmuks. Viimastes tundides esitlesid õpilased oma töid ja arutlesid seejuures, kes oleks nende toote tarbija, mis oleks selle hind, kui palju sellest kulus materjali, elektri, vahendite ja töö peale, kas midagi ka tulu poolele jääks, kes seda ostaksid või kus seda müüa võiks. Tore üllatus oli esitluste juures savikoja perenaise Leili ettevõtjast poeg Johannes, kes esines sõltumatu eksperdina ja andis näpunäiteid ning tegi ise ühe näidisesitluse toote müügimehena. Mulle igatahes avaldas muljet.

Seega saime kinnitust, et ettevõtlusõpe pole ainult  klassiruumis läbitav teooria, millele lisandub mõne ettevõtte külastus, vaid saab ka päriselt tööprotsessi läbida, mis annab reaalsema pildi töömaailmast. Teisel poolaastal seisavad ees uued teemad ja ka projektitegevused, mis muudavad õppetöö ühelt poolt mängulisemaks, aga kindlasti ka praktilisemaks. Projekti kaasatakse veel teisi klasse ning osalemiseks pakutakse võimalust Viljandi valla teistele koolidele.

Heimtali Põhikoolis on kolmandas kooliastmes valikaineteks majandusõpe (7. klassis), ettevõtlusõpe (8. klassis) ja karjääriõpetus (9. klassis). Neid aineid on lihtne omavahel lõimida ja läbida teemasid ning korraldada tegevusi kolmele klassile.

Minu siiras tänu Mulgi savikoja perenaistele Leili Randjärvele ja Külli Allikveele, et nad meie projekti ideega kaasa tulid ja oma osa suurepäraselt ellu viisid. Nii nagu ajaleht Maa Elu juba kirjutas, läheb neil hästi ja tore oli seda protsessi kõrvalt jälgida. Meelde jäi, et nad pole pidanud tegutsemisaastate jooksul peaaegu midagi kulutama reklaami peale, sest töö ise kiidab tegijat.

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfond meetme "Õppe seostamine tööturu vajadustega" tegevuse "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasanditel" rahalisel toel.

Ettevõtlikku uut aastat kõigile!

Urve Mukk,

Heimtali põhikooli õppealajuhataja,
majandus-, ettevõtlus- ja karjääriõppe õpetaja