« Tagasi

Lõppenud õppeaasta üle võib rõõmu tunda

2019/2020. õppeaasta on lõpusirgele jõudnud. Eelmise aasta septembrikuus uut õppeaastat alustades ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et ees ootab digipöörane, keeleõpet väärtustav ja koolirahule pühendatud õppeaasta. Täna, õppeaastale tagasi vaadates, tuleb tõdeda, et suures osas just nii läkski. Sellist digipädevuse tõusu, tihedat suhtlust kooli ja lastevanemate, kooli ja valla vahel eelnevatest aastatest tõepoolest ei meenu.

Ka traditsiooniline vallavanema pidulik vastuvõtt meie valla parimatele oli sellel kevadel veidi teistmoodi, pühendatud eelkõige just teile – head tublid ja aktiivsed Viljandi valla noored. Tänu teile on meil klassiürituste, kogukonna noorteprojektide ja õpilasesinduste eestvedajad, tublid ainetundjad, sportlased, kunstnikud ja muusikud.

Hea on tõdeda, et aktiivseid, ettevõtlikke loova mõtlemisega ja hea huumorimeelega  noori jagub valla kõikidesse koolidesse, mis tähendab, et koolides töötavad oma tööd valdavad ja iga õpilase arengupotentsiaali märkavad õpetajad ning koolijuhid. Ning mis kõige tähtsam – noorte esmane soov ja tahe teha midagi enamat kui lihtsalt tavapärane koolitöö saab alguse ikka kodust ja lähedaste innustusest ning toetusest.

Head lõpetajad, teie jaoks oli lõppev õppeaasta lisaks omandatud teadmistele ka uutele sihtidele mõtlemise aasta. Lõputunnistused teie käes tähistavad möödunud kooliaja pingutusi, te olete aastaid vaeva näinud omandades teiste loodud teadmisi, te olete kasvanud ja muutunud ning maailm teie ümber on muutunud.

Õpinguid jätkates saavad teist loojad, kelle arengust ja tegemistest võivad rõõmu tunda ka teised. Olge hakkajad ja innukad kasutama oma tugevusi ning julged proovimaks midagi täiesti uut, hoidke sõpru ja armastage lähedasi, püüdke mõista ka neid, kes on teist erinevad.

Mõelge häid mõtteid ja tehke need headeks tegudeks.

Head lõpetajad, te olete teel ja teelolemine on teie eelis!

Maive Feldmann,
haridus- ja kultuurinõunik

 

Foto allkiri: 9. juunil olid Heimtali ringhoonesse kutsutud noored, keda vallavanem tänas tubli õppimise ja koolivälise töö eest.

Foto: Taavi Bergmann