« Tagasi

Maailma muutmine läbi kaardimängu

Lõime kuuekesi kaardimängu Diabatt, mis suurendab diabeeti põdevate laste ja nende perede, kui ka teiste inimeste teadlikkust diabeedist. Meile tegi rõõmu, et lapsed võtsid mängu soojalt vastu.

Osalesin Changemakers Academy programmis, mis toimus juba neljandat aastat järjest. Koos minuga võttis sellest osa 120 noort üle Eesti. Programmis kuulusin tiimi Sakirak, kes tegi koostööd Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga (ELDÜ).

Programmi eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ja õpetada noortele turundamist ehk teisisõnu muuta maailma paremaks.

Kahe kuu jooksul peavad noored looma ettevõttele kuue kuu turundusplaani, sealjuures lahendama ettevõtte poolt antud turundusprobleemi ning viima esimese kuu plaanid ellu.

Koostöö diabeediühinguga

ELDÜ tegeleb 1. tüüpi diabeeti põdevate laste, noorte ja nende perede huvide kaitsega Eestis. Ühing korraldab koolitusi, nõustamisi ja lastelaagreid.

Lisaks sellele on nad loonud diabeetikute omavahelise tugivõrgustiku, mis aitab peredel, kelle igapäevaseks kaaslaseks on 1. tüüpi diabeet, oma rõõmude ja muredega koos paremini hakkama saada.

Meie tiimi põhieesmärk oli Tallinna Lastehaigla diabeedikabinetti külastavate noorte ning nende perede teavitamine ELDÜ olemasolust ja pakutavatest teenustest, et üheskoos muuta nende elu kergemaks – jagatud mure on pool muret. Samuti loodame, et meie loodud kaardimäng Diabatt avardab mängijate silmaringi ning suurendab empaatiavõimet.

Tihedas koostöös ELDÜ ja endokrinoloog Mari Verreviga oleme loonud universaalse mängu, mis ideaalis viib eestlaste diabeediteadmised ja sellesse suhtumise teisele tasandile. Mäng on kinnitatud ja kiidetud ELDÜ kogukonna, endokrinoloogi, turundusekspertide kui ka esimest tüüpi diabeeti põdevate inimeste poolt.

Diabatti loomine ja kasutus

Diabatti saab kasutada laialt. Mängu levik haiglatest koolidesse aitab ennetada teadmatust haigusest. Diabatt sobib ka müügiturule, et olla kaardimäng, mis on sõprusmängude tasemest juba sügavam.

Mängu Diabatt loomisega tegelesime kaks kuud. Selle käigus nägime higi ja pisaraid, tõuse ja mõõne. Kogemus programmis osalemisest on olnud põnev ja hariv, sain palju uusi teadmisi ja kaardimängu nullist ülesehitamine on kindlasti üks suurimaid eneseületusi.

Meie koostöö diabeediühinguga on olnud imeline! Nad tulid meie ideega kaasa ja aitasid selle teoks teha. Peale programmi lõppu otsustasime ühiselt koostööd jätkata ning aidata loodud turundusplaani ellu viia.

Mängu hinnati kõrgelt

Märtsi algul toimus Kultuurikatlas Changemakers Academy finaalgala, kus osales ligikaudu 350 inimest.

Üritusel jagati välja viis tiitlit: Parim tiim, Swedbanki eriauhind, Telia eriauhind, žürii lemmik ning rahvalemmik. Žürii- ja rahvalemmiku tiitli pälvinud tiimid võitsid reisi Londoni.

Tiitlitest kolm pälvis tiim Sakirak - Parim tiim, Swedbanki eriauhind ja rahvalemmik. Kahjuks on praeguse olukorra tõttu võidureis Londoni küll ootel, kuid loodetavasti ei jää ka see olematuks.

Üsna uskumatu on see, et pälvisime kolm tiitlit viiest! Kõige suurema üllatusena tuli rahvalemmiku tiitel. Kui kuulutati välja žürii lemmik ja öeldi teise tiimi nimi, olime me üsna veendunud, et jäime auhinnast ilma.

Kuulutati välja ka superfinaal ehk publiku TOP3. Pääsesime TOP3 hulka ja pidime ühe minuti jooksul enda loodud turunduslahenduse publikule maha müüma.

Panime sellesse minutisse kogu oma hinge ja südame ning rääkisime rahvale meie korraldatud lauamängu õhtust. Õhtust, kus saime ise 1. tüüpi diabeeti põdevate lastega Diabatti mängida. Need tunded sellest õhtul olid kirjeldamatud. See, kuidas lapsed naersid ja järjest rohkem avanesid ning kuidas neile meie väljamõeldud mäng meeldis, tegi südame soojaks. Neid vaadates saime aru, et me teeme mitte ainult lõbusat, vaid ka kasulikku ja vajalikku tööd.

Minu arust on meie kogemus suurepärane näide, kuidas võimalustest kinni haarates ja end proovile pannes head teha. Olen siiralt tänulik korraldajatele ja  programmist osavõtjatele, tänu kellele see kõik üldse toimuda sai.

Autor: Inganora Makko,
Tarvastu gümnaasiumi õpilane

Foto: erakogu

Foto allkiri: Edukasse Sakiraki tiimi kuulusid Angelika Palm, Inganora Makko, Emily Sepp, Laura Liis Peetso, Helena Lindeberg ja Vanessa Kivirand.