« Tagasi

Õpetajad ja pered astuvad ühte jalga

Tarvastu lasteaias saame tõdeda, et meie inimesed ja eriti meie laste pered on olnud eriolukorra ajal väga mõistvad, seadusekuulekad ja koostööle orienteeritud.

Eriolukorra ajal on lasteaeda kasutatud ainult Soe majas ja aeda tuuakse lapsed, kelle vanemad oma töö spetsiifikast tulenevalt ei saa järgida soovitust: „Püsi kodus!" 

Lasteaias töid planeerides hoiame au sees 2x2 reegli järgimist ning põhirõhk on enda ning oma lähedaste tervise hoidmisel. Valverühmas töötatakse vahetustega kaasates kõikide kolme maja personali.

Lasteaedniku kodukontor võimaldab täita arengukaarte, koolivalmiduskaarte, koostada nii isikliku töö kui rühma meeskonnatöö analüüse ning teha uueks õppeaastaks tööplaane. Reegleid järgides on toimunud sisukad arenguvestlused kõikide töötajatega.

Olukorra plussid

Nagu ikka, on igast halvast võimalik võtta ka midagi head. Tänu väikesele laste arvule, oleme jõudnud teha palju sellist, milleks rühmatöö kõrvalt eriti aega ei jää. Kogu kollektiiv on olnud abiks majaümbruste koristamisel, oleme rajanud uusi peenraid ja korrastanud vanu mänguvahendeid.

Tänaseks on seatud ritta ja koostatud e-kataloogid kõikidele õppemängudele ning loodud Tarvastu Lasteaia interaktiivne raamatukogu.

Lisaks näomaskidele on õmmeldud suurel hulgal uusi riideid nukkudele, esinemiskostüüme ja palju muud. Lõpurühmade õpetajad on koostanud koolieelikutele personaalsed albumid, mis sisaldavad laste fotosid lasteaias veedetud ajast.

Olukorras, kus lasteaia lõpupeod võivad ära jääda, oleme ette valmistamas lastele virtuaalset üllatust omaloomingulise näidendi näol.  

Õpetajate enesetäiendus

Enesetäiendamine on toimunud läbi veebikoolituste. Enamus õpetajaid osalesid Robomiku poolt pakutud tasuta veebiseminaridel ning omavad rohkem robootikaalaseid teadmisi, mida tulevikus lastega jagada. Ühiselt kirjutasime projekti ka HITSAle lootuses täiendada oma robootikavahendeid.

Märtsis kirjutasime motivatsioonikirja Tartu Ülikooli eetikakeskusele osalemiseks tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2020". Tarvastu Lasteaed valiti konkursil osalema.

Eriolukord on andnud meile võimaluse süvendatult analüüsida meie väärtuspõhist õppekasvatustegevust. Tänavused eelistatud fookusteemad on koostöö ja head suhted ning kasvamist ja arengut toetav keskkond, mis on ka meie lasteaiale väga olulised.

Kiire kohanemine

Kui eriolukorra esimestel nädalatel oli raskusi isikukaitsevahendite kättesaadavusega, siis rõõm on tõdeda, et omavalitsus ei jätnud meid sellises olukorras üksi, vaid abistas kaitsevahendite hankimisel.

Üsna kiirelt kohanesid olukorraga kõik. Naiskodukaitse ridadesse kuulujad jagasid koheselt kriisijuhiseid nii töötajatele kui lastevanematele.

Õpetajad  said väga loovalt hakkama lasteaia info jagamisel keskkonda Eliis, kuhu tekkisid kiirelt ideed ja soovitused, mida kodustes tingimustes lastega teha. Laste arengu hindamine ei jäänud otsekontakti puudumisel tegemata, vaid teostati kahepoolse aktiivse suhtlemise tulemusena interneti teel.

Kui vahel on tunne, et infokanaleid on palju ja ei teagi, millist neist just kõige tähtsamaks pidada, siis eriolukorra ajal saab küll Kärstna maja rühmade facebooki aktiivsust kõige rohkem imetleda.

Sisukas koostöö peredega

Õpetajad ja pered astuvad ühte jalga ja võib öelda, et koostöö toimib sisukalt. Õpetaja annab mõtte ja koheselt on perede tagasiside olemas. Pidamata ei jäänud ka Kärstna Tõrupesa 37. sünnipäev. Laste virtuaalõnnesoove lugedes saab ainult rõõmu tunda, kuivõrd kogukond kokku hoiab ja oma lasteaiale südamest õnne soovib.

Kui väiksemad lapsed saavad eelnenud lasteaia aastast puhata ja rohkem vanematega aega veeta, siis suuremad igatsevad siiski oma sõpru ja rühmakaaslasi.  Ka siin tulevad appi nutiseadmed ja seni, kuniks peab püsima kodus, saab teha videokõnesid sõprade ja vanavanematega.

Väga paljud pered on ka aktiivsed Eliisi keskkonna kasutajad ja nii saame kahepoolselt üksteist igati toetada. Kõige tähtsam on ikkagi terve püsida ja täita kohusetundlikult riigilt saadud juhiseid.  

Tänaseks, kui eriolukorra väljakuulutamisest on möödas juba üle 7 nädala, on sõnast ERI saanud juba igapäevane sõna. Olukord on uus kõigi jaoks ja iga pere ning iga inimene on leidnud mõistliku viisi sellega toime tulemiseks.

Piirangute leevenedes taastame tavarütmi ja soovime olla lastevanematele toeks ka suvisel perioodil.

Autorid: Tiiu Rõõm, Sigrit Letlane, Jana Sild ja Piret Kuropatkin,

             Tarvastu lasteaia juhtkond

Fotod: erakogud

Foto allkiri: Lapsevanemad täitsid koos lastega õpetajatelt saadud toredaid ülesandeid ja saatsid sellest fotosid lasteaiale.