« Tagasi

Paistus toimus kontsertsari Maarja kiituseks ja meie rõõmuks

Paistu koguduse rahval oli väga kuum ja kirju suvi. Kuigi juhuseid ei ole, juhtus  nii, et Paistu kiriku orel sai Leader-meetme toel taastatud just oreli 105. aastapäevaks. Mõtlesime, et ühele väärikale pillile on parim kingitus see, kui juubeliaastal võluvad Eesti parimad organistid temast värvikad helid välja. Nii me unistasime ja tänu KULKA ning kohaliku omavalitsuse rahastusele said unistused teoks.

Kontsertsari „Paistu orel 105" koosnes viiest kontserdist, sarja kunstiline juht Tuuliki Jürjo pakkus välja kontsertide kontseptsiooni. See tulenes Paistu kiriku nimest. Paistu Maarja kirik on pühendatud neitsi Maarjale ja kannab nime Lucerna, ehk Stella Maris, meritäht. Sellest lähtudes valiti repertuaar ja kontserdid toimusid  maarjapäevadel.

Iga kontsert oli omanäoline, sügava sisuga ja kohati isegi filosoofiline. Kõik nad puudutasid kuulaja hingekeeli.

5.augustil, Paistu esmamärkimise 784. aastapäeval laulis Mulgi segakoor Paistu auks isamaalisi laule. Kavas olid ka Fr. August Saebelmanni laulud. Tema oli alates 1880. aastast 30 aastat Paistu kirikus organist.  Kontserdi sidusid tervikuks Tanel Ingi loetud vahetekstid. Ene Saare koostatud tekst väljendas suurt austust Paistu rikkaliku kultuuripärandi vastu.

Kontserdi lõpuosas kõlas  Mulgi segakoori esituses eesti rahva jaoks väga eriline teos  „Ta lendab mesipuu poole", orelil saatis Tuuliki Jürjo. See võimas koorlaul puudutas kõiki kohalolijaid.

Nüüd laua taga istudes ja rahastajatele aruandeid koostades, kui akna taga ulub sügistorm, teeb südame soojaks ja hinge rõõmsaks teadmine, et kõik plaanitu sai tehtud ja väärika oreli tähtpäev eriliselt tähistatud.

Tänan kõik esinejaid, osalejaid, rahastajaid ja vabatahtlikke abilisi.

Ande Lehtmets

Paistu kogudusest