« Tagasi

Uus abivallavanem on Irma Väre

Olen pärit Viljandi vallast, kasvasin Jämejala külas. Olen abielus, kasvatan kahte last ja elan Viljandi vallas maal metsa sees.

Sotsiaaltööalase kõrghariduse omandasin Tallinna Pedagoogilises Seminaris, hiljem õppisin veel kaks aastat Tartu Ülikoolis. Kohalikus omavalitsuses olen kokku töötanud juba 20 aastat ning seega võin öelda, et tunnen kohaliku omavalitsuse hingeelu hästi.

2018. a algusest töötasin Viljandi vallavalitsuses sotsiaalnõunikuna. Olen olnud Uusna LA Tõruke Uusna rühma lapsevanemate esindajana lasteaia hoolekogus.

Aegade jooksul on kuulunud minu töökohustuste hulka terve elukaar –olen töötanud inimeste hüvanguks esiliinil kui ka kaitsnud kohtus valla inimeste huve, nii eestkoste seadmise kui ka laste hooldusõiguse asjades.

Üheks viimaste aastate suuremaks töövõiduks loen kindlasti Tarvastu valla alaealiste komisjoni tegevuse juhtimist, mis võimaldas pakkuda alaealistele õigusrikkujatele reaalseid abimeetmeid (alates lepitusest ja nõustamisest, kuni erikooli/kinnisesse asutusse suunamiseni). Komisjoni töö tulemusena lõpetasid mitmed lapsed põhikooli ja nii mõnigi läks pärast edasi õppima, vähenes alaealiste õigusrikkumiste arv piirkonnas.

Kuna Viljandi vallas on tugevad hoolekandeasutused, siis minu suurim eesmärk sotsiaalnõunikuna oligi lastekaitsevaldkonna arendamine.

Sotsiaalvaldkond on väga eluline valdkond, mis puutub tugevalt praktikas kokku kõikide teiste elu valdkondadega, nagu haridus ja kultuur, aga ka sport. Sellepärast julgesin võtta vastu väljakutse asuda tööle sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanemana.

Mida individuaalsemat ja lapse vajadustele/võimetele vastavat haridust (sh vanemaharidust) me ühiskonnana suudame pakkuda, seda vähem on meie inimestel sotsiaalseid probleeme, samuti terviseprobleeme.

Vana tõde on, et inimest tuleb võtta kui tervikut. Lisaks haridusele ja üldisele toimetulekule vajab inimene ka kultuuri ja sporti, et olla õnnelik ja elada täisväärtuslikku elu. Kõik teenused peavad Viljandi valla inimestele olema mugavalt kättesaadavad nii haridus-, kultuuri- kui ka spordivaldkonnas.

Arendame siis võrdselt kõiki valdkondi ja meie valla iga piirkonda. Kuigi igas omavalitsuses on suur kaal ühisosal ja ühistel traditsioonidel, siis iga piirkond peaks säilitama ka oma eripära ja kultuuripärandi.

Loodan, et koostöö teie kõigiga saab olema meeldiv ja asjalik! Kui teil on mõtteid, mida minuga jagada, siis olen teie jaoks olemas.

Autor: Irma Väre

Foto: Made Laas

Irma Väre abivallavanemana tööle asumise esimesel päeval, 1. juunil.