« Tagasi

Vallavalitsuse tegemistest möödunud suvel

Oktoobris on õige hetk vaadata tagasi, mida suuremat on vallavalitsus möödunud suvel ära teinud valla teedel ja ka muudes valdkondades.

Igal aastal tehtava kruusateede remondi hanke võitis osaühing Sakala Teed, suve jooksul on remondile kulunud peaaegu 185 000 eurot. Vallavalitsuse ja ettevõtjate koostöös sai Laose tee mustkatte, tööde maksumus oli 152 400 eurot. Lisaks Laose tee uuele kattele tehti niiöelda vanadel mustkattega teedel säilituspindamist veel lisaks 191 500 euro ulatuses. Siinkohal on hea märkida, et valla omandis olevaid ja avalikku kasutusse antud erateid on Viljandi vallas kokku ligi 700 kilomeetrit.

Ramsi ja Rahetsema vahel kestab veel 1,57 kilomeetri pikkuse uue valgustusega kergliiklustee ehitamine. Lisaks on liiklusohutuse tõstmiseks ümber ehitatud riigitee ja kergliiklustee ristumiskoht, kuhu on rajatud liiklussaarega ülekäigukoht. Ehitustööde maksumus on veidi üle 428 000 euro, sellest 70% tuleb EASi regionaalarenguprogrammist.

Uue tänavavalgustuse ehitamiseks Leie, Tohvri ning Mustivere külas on vald sellel suvel kulutanud ligi 50 000 eurot.

Valla vee-ettevõte, osaühing Ramsi VK arendab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ühisveevärki ja kanalisatsiooni Viljandi vallas. Suuremad tööd on sellel aastal käimas Mustlas. Suvel ehitas uue reoveepuhasti aktsiaselts TREV-2 Grupp. Puhasti läks maksma 770 600 eurot, sellest KIKi toetus moodustas 333 100 eurot.

Mustla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitushanke võitsid ühispakkujad Wesico Project ja Wesico Infra maksumusega 1 879 500 eurot. Ehitustähtaeg on 11 kuud lepingu sõlmimisest ehk 17. august 2020. Ehitustööd algavad juba oktoobri teises pooles, ka neid töid toetab KIK.

Lisaks ehitati Tohvril Ramsi VK omavahenditest vana kanalisatsiooni asemele uus 330 m pikkune survekanalisatsioon. Tööde maksumus oli 16 440 eurot.

Päri suvilapiirkonnas Suureristi tee pumbamaja koos tuletõrje veehoidlaga ehitati samuti valmis osaühingute Wesico Infra ja Wesico Project poolt, 174 000 eurot maksnud töid rahastas vallavalitsus.

Kevadel lõppenud Kolga-Jaani kaugküttetorustike ehitajaks oli aktsiaselts Magma, eelisoleeritud torusid pandi KIKi toel maasse enam kui 490 000 euro eest. Valla seitsmes katlamajas soojusenergia tootmise hanke võitnud osaühing SW Energia taotleb KIKi toetust Kolga-Jaani aleviku katlamaja ümberehitamiseks hakkepuidule – see annab võimaluse muuta soojatootmine täisautomaatseks ning hoida pikas plaanis hind tarbijale sobivam. SW Energia pakkus hankel ajutiseks soojusenergia piirhinnaks kuni uue hakkepuidu katlamaja valmimiseni 68 eurot megavatt-tunni eest. Pärast ehitust oleks Kolga-Jaanis soojusenergia piirhind kuni 59 eurot. Viljandi maakonnas on soojusenergia megavatt-tunni piirhinnad vahemikus 53.31 eurot Viljandis kuni 77.97 eurot Päril (kõik hinnad käibemaksuta). Tuleb arvestada, et piirhinnad kooskõlastab Konkurentsiamet, see võib aega võtta 2-3 kuud. Kolga-Jaanis alates 2009. aasta algusest muutumatuna püsinud soojuse hind on viimasel kahel viimasel kütteperioodil olnud aga juba madalam kui tegelikud soojatootmise kulud ning seetõttu on muutused soojatootmisel vältimatud.

Taristule tehtavad kulutused võivad tunduda suured, kuid näiteks vallateedel tehtavaid töid märkame igapäevaselt paremate ühendusteede näol, uued kütte- ning veetorustikud tagavad alevikes ja külades parema varustuskindluse.

 

Rein Anton,

Abivallavanem

 

Fotol: Ramsi ja Rahetsema vahel saab peagi valmis 1,57 kilomeetri pikkune valgustusega kergliiklustee.

Foto: Alar Karu