« Tagasi

Viljandi valla hooldekodude tulevik

Viljandi vallal on kolm hooldekodu: Pärsti Pansionaat (69 kohta), Kärstna Hooldekodu (26 kohta) ja Kolga-Jaani Hooldekodu (12 kohta lasteaia majas ja 20 sotsiaalmajas).

Alates 01.01.2020 peab igal hooldekodul olema tegevusluba, mida tuleb taotleda juba 2019. aastal. Nimelt ütleb sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 151 punkt 4, et tegevusluba on nõutav väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamiseks  ehk siis, kui SHS on sätestanud kohustuse taotleda sotsiaalteenuse osutamiseks tegevusluba, siis käsitatakse sotsiaalteenuse osutamise nõudeid ühtlasi majandustegevuse nõuetena. Selleks on vaja saada kooskõlastus terviseametilt ja päästeametilt.

Kui Pärsti Pansionaat saab asuda tegevusluba taotlema juba 2019. aasta esimeses pooles, siis Kolga-Jaani Hooldekodus ja Kärstna Hooldekodus tuleb teha ümberehitustöid, et hooldusasutused vastaksid seatud nõuetele.

Infokoosolekud eelnimetatud teemadel toimusid 22. jaanuaril Kolga-Jaanis ja 24. jaanuaril Kärstnas. Muuhulgas tutvustati mõlema piirkonna alternatiivseid lahendusi sotsiaalhoolekande korraldusega edasiminekuks, näiteks sotsiaalmaja loomist juhuks, kui tegevusluba ei õnnestu saada. Kolga-Jaani koosolekul osales 24 ja Kärstnas 40 inimest. Mõlemal pool soovis rahvas jätkata hooldusteenuse osutamist senistes hooldusasutustes, teha selleks vajalikud remondi- ja parandustööd ning taotleda tegevusluba.

Praegu tegelebki vallavalitsus Kolga-Jaani Hooldekodu ja Kärstna Hooldekodu ehitustööde maksumuse väljaselgitamisega, et teha seejärel kõik vajalikud remonditööd ja saada tegevusloa taotlemiseks kooskõlastus nii terviseametilt kui ka päästeametilt. Prognoositavalt jätkab Kärstna kuni 22-kohalise hooldekoduna, Kolga-Jaanis tuleb sulgeda lasteaia osas olevad hooldekodu ruumid ning jätkata 20-kohalise hooldekoduna sotsiaalmaja poole peal.

Loodame, et tegevusloa saamine õnnestub ning vald saab hooldusteenust pakkuda ka edaspidi kõigis kolmes hooldekodus.

 

Irma Väre,

Viljandi valla sotsiaalnõunik