Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Käes on aeg liitumisel antud lubadusi täita

Suured vaidlused ja arutelud seekordse, 2019. aasta Viljandi valla eelarve üle on lõppenud edukalt – jaanuarikuu volikogu istungil hääletas enamik volikogu liikmeid eelarve vastuvõtmise poolt. Usun, et ka  vastuvõtmist edasi lükata soovinud volikogu liikmed mõistavad, kui oluline on eelarve kiire vastuvõtmine – nii saab vallavalitsus kiiremini alustada uueks eelarveaastaks kokkulepitud tegevusi. Kindlasti tuleb korraldada arutelu liitumislepingus kokkulepitud tegevuste ja investeeringute üle ja selle vallavalitsus ka järgmisteks volikogu istungiteks ette valmistab.  

Heameel on tõdeda, et  mulluse 23 994 969 euro suuruse eelarve täitmine kujunes edukaks. Tulude laekumine oli 92,8% plaanitust, sh põhitegevuse tulude laekumine 103,25%. Üksikisiku tulumaksu laekus 9 503 951 eurot  ehk 5,9% plaanitust rohkem. Kulude eelarve täitmiseks kujunes 82,6%. Mitme  investeeringu objekti valmimine kandus 2019. aastasse – Pärsti Pansionaadi rekonstrueerimine, Ramsi-Rahetsema kergliiklustee rajamine, Soe lasteaia rekonstrueerimine. Järgmise aasta eelarve oleme planeerinud suhteliselt konservatiivsetel põhimõtetel, sest majandus väljaspool valda annab märku kogu maailma majanduse jahtumisest. Üksikisiku tulumaksu kasvuks planeerisime uues eelarves 3%. Viljandi valla volikogu võttis vastu 2019. aasta eelarve, mille kogumaht  on 27 851 040 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 16% suurem.

Mida siis vallavalitsus püüab uuel aastal korda saata? Kõige rõõmustavam on vast sõnum, et 2019. aasta suurim  investeering on inimestesse, meie töötajatesse. Personalikulud suurenevad uues eelarves koguni 1,4 miljoni euro võrra – 15,6%! See on kindlasti kaua oodatud lubaduse täitmine, mille üle on meil kõigil kindlasti hea meel! Eelkõige tähendab see madalapalgaliste töötajate palkade  tõusu ehk palkade ühtlustumist. Palgatõus puudutab ka õpetajaid koolis ja lasteaias. Samas ei tõuse palk vallaametnikel.

Kõige suuremad investeeringud sel aastal on järgmised: Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus – 3 044 070, Mustla aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti kaasfinantseerimine – 1,03 miljonit, Pärsti Pansionaadi rekonstrueerimine – 700 000 , Soe lasteaia rekonstrueerimine – 720 000, Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamine – 535 00, Heimtali Põhikooli staadioni rajamine – 360 000, Soe staadioni rekonstrueerimine – 150 000, Saarepeedi Põhikooli ventilatsiooni väljaehitamine – 150 00, hajaasustuse programmi kaasfinantseerimiseks – 160 000 eurot jne. Ja need on ainult mõned suuremad investeeringud. Kes soovib täpsemalt kõigi investeeringutega tutvuda, leiab need valla kodulehel olevast investeeringute tabelist. Kuigi plaanid uueks eelarveaastaks on ambitsioonikad, oleme planeerinud laenu võtta ainult ligi 1,5 miljonit eurot. 2019. aasta lõpuks on Viljandi valla netovõlakoormus ainult 36% (lubatud 60%).

Nii väikse laenuraha vajadus nii kulukateks investeeringuteks on märk sellest, et Viljandi valla majandamine eelarves on tasakaalus ja valdade liitumine oli õige samm maaelu paremaks arendamiseks.

Alar Karu,

vallavanem