Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Kolga-Jaani tähistab tänavu mitut juubelit

Käesolev aasta on meie koduses Kolga-Jaanis mitme ajaloolise tähise või juubeliga seonduv. Kõigepealt kirikust. Katoliku ajal oli  siinne evangelist Johannese kirik Põltsamaa abikirikuks.  Alles 1639. aastal tõstis Põltsamaa lossiomanik Hermann Wrangel ta iseseisvaks kirikuks. Selle akti mälestuseks olla altaritaguse akna sees ka vastav kiri seisnud umbes aastani 1860. Seega ongi meie luterlik kogudus iseseisvana tegutsenud 380 aastat. Teadaolevate pastorite nimistu algabki 1639. aastal Johann Langiusega (1639 – 1641), kes asus pärast Kolga-Jaanist lahkumist Riiga ning andis seal välja läti kirjakeele loomisega seonduvaid üllitisi. Olgu sellega kummutet müüt, nagu oleks siin tegemist rabade vahele sumbunud tagurliku kolkakihelkonnaga. Just evangelist Johannesele pühendet kirikuile anti kaasa epiteedid „väike" või "suur" olenevalt kirikute suurusest. Suure-Jaani kohanimi tuligi seoses sealse evangelist Johannese kiriku suurusega.  Seega täpne nimetus vanadel maakaartidel praeguse Kolga-Jaani kohta on Klein St. Johannis, tõlkes „väike püha Johannes". Kuidas sai „väikesest" „kolga" olgu seot igaühe rikutusega. Lalsis asuva püha Nikolause apostliku õigeusu kiriku nimetamist Kolga-Jaani kirikuks (maanteeviidal) saab põhjendada vaid tema samanimelises kihelkonnas paiknemisega. Neid eksitavaid nimesiirdeid on Eestis teisigi. Näiteks Vasknarva koha nimi pole seot vasega, vaid sõnaga „vastne".  

Praeguse luterliku koguduse nõukogu aga võitleb vapralt siin oma uhke, kuid väsinud „lossi" eest, kuhu mõnikümmend inimest leiab tee vaid jõuluõhtul ja matustel. Suvekontsertidele jõuab külastajaid vaevu üle kümne. Needki on sageli juhuslikud matkajad või palverändurid.  Sama mure on ka Lalsi apostlikul õigeusu kogudusel, kus toimuvadki jumalateenistused vaid suurtel pühadel, seega paar korda aastas. Kolga-Jaani luterlik kirik pakub aga ikka veel suurepäraste orelihelide ja sisearhitektuuriga igal pühapäeval (kell 14) euroopalikku kõrgkultuuri, olenemata ilmast või inimeste huvipuudusest. Näiteks on meie üks teenekaid kodu-uurijaid-valgustajaid Hovard Nurme pannud kirikusse üles põneva fotonäituse „150 aastat koorilaulu Kolga-Jaanis". Teatud reservatsiooniga võivad selle kihelkonna erinevad laulukollektiivid tähistada suurt kultuurijuubelit. Endise Kolga-Jaani valla segakoor Jaaniko on küll kahanenud naisansambliks, aga seegi on tähelepanu- ja austusväärne. Kohalik põhikool tähistab tänavu oma 333. aastapäeva ja teeb kogudusega kena koostööd pühapäevakooli kaudu. Seega pole veel kõik kadunud ja vaatame lootusrikkalt tulevikku.  Et eelnimetet Jaaniko ansambel harjutab koguduse pastoraadis, siis olgu siinkohal märgitud hoone renoveerimise 20. aastapäev tänavu. Nimelt asutas Villem Reiman aastal 1903 selles vanas kirikumõisa aidas Kolga-Jaani Tarvitajate Ühisuse kaupluse, mis oli toona üks esimesi Viljandimaal.  1999. aasta 6. juunil pühitses peapiiskop Jaan Kiivit vastrenoveeritud hoone pastoraadiks. Võtame siin inimesi vastu igal kolmapäeval kella 11-16, teistel päevadel kokkuleppel (helista 5568 4711).  Pastoraadis kogunevad noored, lapsed, kirikulised ja teelised Villem Reimani tuba-muuseumi, taaskasutustuppa, kaminasaali või koguduse kantseleisse. Kuni seitse palverändurit ja teelist saavad ülemisel korrusel nn õpetaja Viksi toas öömaja. Külmade talveilmadega toimuvad jumalateenistused pastoraadi kaminasaalis. Kogudus on eriti tänulik Viljandi arhitektile Ülo Stöörile, toonasele juhatuse esimehele Hovard Nurmele ja õpetaja Ants Toomingale, tänu kellele see oluline hoone meid teenib. Lisaks  asub siin erinevais ruumides legendaarsete õpetajate Reimani ja Viksi asutatud koguduse raamatukogu, mis sisaldab erinevate ajalooperioodide vaimulikku kirjandust, mida me lahkesti välja laenutame.  Oktoobrikuu esimesel pühapäeval kogunesid kirikusse talvisel leerikursusel osaleda soovijad. Edaspidi hakkavad tunnid toimuma pastoraadi kaminasaalis pühapäeviti kell 12. Seal me ei õpi üksnes katekismust, vaid vestluste kaudu jagame lugusid, kogemusi ja kristlikku eetikat. Kogudusel on võimalik jagada hingehoidja kaudu leina- ja kriisinõustamist abivajavatele  tavakodanikele. Kolmapäeviti kell 12 toimuvad pastoraadis piiblitunnid.

Kaunist sügise jätku meile kõigile, hääd kaasteelised! 

Vaata ka: https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/

Peeter Parts,

koguduse õpetaja

Fotol:   Suvistepühal lennutasid pühapäevakooli õpilased pastoraadi ees paberlennukeid.
Foto: Peeter Parts