Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Kolga-Jaani uus soojatootja plaanib põhjalikke uuendusi

Alates 10. oktoobrist hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojusega varustama SW Energia, kes plaanib tulevikus praeguse katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10. oktoobrist varustab Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga SW Energia.

SW Energia OÜ on soojatootmise äris tegutsenud juba 20 aastat ja võtnud ärisuuna just väikeste ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade arendamiseks. Antud valdkonnas on meil väga suur kogemus ja meie eesmärgiks on tagada oma tarbijatele keskkonnahoidlik ja taskukohane soojusenergia iga ilmaga. SW Energia põhitegevusalaks on kaugküttevõrkude opereerimine: selle alla kuulub soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Toodame soojusenergiat enam kui 45 kaugküttevõrgus ja kasutame selleks kaasaegset ning keskkonnahoidlikku tehnoloogiat.

Külm võib tulla

Siiani on Kolga-Jaani kaugküttepiirkonnas sooja andnud kaks halupuukatelt. Halupuudega kütmine ei ole aga tänapäeval kuigi jätkusuutlik ega keskkonnasõbralik. SW Energia kavatseb Kolga-Jaanis täielikult rekonstrueerida olemasoleva katlamaja, mis saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötav katlamaja.

SW Energia enam kui 240 katlamaja hulgast töötab puidul 56, enamik neist viimase 10 aasta jooksul ehitatud. Hakkepuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkepuidu C02 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkepuidumaterjali Eestis piisavalt ning kütuse varustuskindlus tagatud.

Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, taotleb SW Energia katlamaja rekonstrueerimistöödeks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski umbes kaks aastat. 

Kolga-Jaani kaugkütte soojatorustike rekonstrueerimine lõppes käesoleva aasta kevadel ja tänu sellele vähenevad alevikus tuntavalt soojakaod.

Uue katlamaja valmimiseni on SW Energial olemas võimalus kasutada ajutist konteinerkatlamaja, kus sooja toodab õlikatel. Tänaseks ongi konteinerkatlamaja juba soojusvõrku ühendatud ja toodab toasooja kõigile 15 soojustarbijale. Kolga-Jaani kaugküttevõrku kuuluvad kuus korterelamut ja lisaks valla hallatavad hooned.

Automaatika valvab

Põlevkiviõlil konteinerkatlamaja on täisautomaatne ega vaja igapäevaselt inimkätt. Kütuseveo sagedus sõltub ilmast, kuid tõenäoliselt kohtab Kolga-Jaanis sel talvel kütuseveokit korra kahe nädala jooksul; kui talv on soe, siis veelgi harvem.

Soojatootmist on võimalik automaatika abil eemalt jälgida ning vajadusel korrigeerida. Muu hulgas tähendab see, et katlamaja on igapäevaselt kogu ööpäeva jälgimise all ning ootamatule probleemile reageerivad hooldusmehed loetud tundide jooksul. „Tarbija jaoks ei tähenda see muud, kui rahulikku und: võimalike rikete pärast muretseme meie," ütles Janek Sarv.

Toasooja hinnast

Kaugküttevõrkudes otsustab soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind oleks õiglane nii soojatootja kui tarbija seisukohast. Kolga-Jaani võrgus ei ole siiani Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinda. Piirhinna kehtestamiseni jääb kehtima senine hind 53,69 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja asutustes täpselt sama palju.

Kaugkütte eelistest

Kaugküte on tsentraalne kütmisviis, kus paljusid hooneid köetakse samast soojusallikast. Soojusallikas toodetud kuum vesi transporditakse soojusvõrgu kaudu hoonete soojussõlmedeni.  Kaugküte on puhtaim ja tõhusaim kütmisviis korter- ja eramajadele, avalikele ning ärihoonetele tiheasustusega piirkondades.

Kaugküte on jätkusuutlik – SW Energia kasutab energia tootmisel taastuvkütuseid ja efektiivset tehnoloogiat. See aitab kütustest rohkem soojusenergiat kätte saada ning hoiab õhu puhtamana.

Kaugküte on kliendisõbralik – mugav ja ohutu kasutada. Muretsema ei pea kütuse ostmise, katelde seadistamise ega hooldamise pärast. Kaugküte tagab teile alati ohutu elukeskkonna, sest soojuse tootmine toimub kaugemal.

Kaugküte on soodne – taastuvate ja kohalike kütuste kasutamine toetab kohalikku majandust, aitab hoida energiahinda stabiilsena ning on sõbralik kliendi rahakotile.

Kaugküte on kliendi jaoks olemas 24/7 – tänu kaasaegsele soojusvõrgule ja soojusallikatele võid kindel olla, et radiaatorid ja vesi on alati soojad.

Kohtumine uue soojatootjaga

Kõikidel huvilistel on võimalik SW Energia esindajatega kohtuda neljapäeval, 24. oktoobril algusega kell 17 endise vallamaja ruumides. Edasisi plaane tutvustavad SW Energia arendusjuht Vadim Nogtev ja Lõuna-Eesti piirkonnajuht Janek Sarv.

 

Lisainfo: rita.kiisk@swenergia.ee või tel 520 9599

 

Fotol:    Kaugkütte soojatorustike rekonstrueerimine lõppes tänavu kevadel ja tänu sellele vähenevad alevikus tuntavalt soojakaod.
Foto: Alar Karu