Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Maakonna partnerite koostööseminar peeti Viljandi vallamajas

Viljandimaa ja Minden-Lübbecke maakondade koostöö on kestnud 27 aastat ja kestab edasi. Augusti lõpupäevil viibis Minden-Lübbecke maavalitsuse maavanem dr Ralf Niermann ja juhtkond Viljandimaal. 27. augustil peeti koostööseminar Viljandi vallamaja saalis, kus  osapooled rääkisid oma  tegevustest ja arenguplaanidest ning  andsid üle tänukingitused. Seminaril kõnelesid vallavanem Alar  Karu, planeerimisspetsialist Raivo Laidma, abilinnapea Janika Gedvil, MTÜde konsultant Viljandimaa arenduskeskusest Jaanika Toome.

Viljandimaa Omavalitsuste Liit korraldas piduliku vastuvõtu Männiku metsatalus.  Järgnevatel päevadel külastati Võrtsjärve piirkonda ja Suislepa veskit.

Minden-Lübbecke ja Viljandimaa  sõprussuhted seisid algul  Richard Werncke nii-öelda laia rinna ja hea südame najal. Viljandimaa ja Minden-Lübbecke suhete looja Richard Werncke on sündinud ja kasvanud Viljandis ning ka tema viimne puhkepaik on Viljandi Vanal kalmistul, kus teda ka 28. augustil meenutati.

Werncke lahkus siit Teise maailmasõja ajal ning Saksamaal sai temast edukas ärimees ja poliitik ning palju aastaid kuulus ta markantse ja mõjuka liberaalina parlamenti. Oma sünnimaad ei unustanud Richard Werncke aga kunagi. Ta töötas uskumatu energia ja andumusega, luues silda oma kahe kodumaa vahel.

18. jaanuaril 1990 loodi Mindenis ühing projektide toetamiseks Nõukogude Liidus, kaks aastat hiljem nimetati see ümber ühinguks Abi Eestile. Koguti rahalisi ja esemelisi annetusi. Kõik kulus ära: toiduained, rõivad, ravimid, voodipesu ning kõikvõimalikud sotsiaalabivahendid.

Werncke rajas eraalgatusliku abiorganisatsiooni, mille esimene ülesanne oli Saksamaal tehtud korjandustega toetada Viljandimaa põllumehi. Suurt tuge said talusid taastavad põllumehed. Hiljem laiendati abi ka teistele eluvaldkondadele. Just Richard Werncke eestvedamisel jõudsid Viljandi ja Minden-Lübbecke maakond 1992. aastal ametliku koostööleppe sõlmimiseni.

Tolleaegne maavanem  Heinrich  Borcherding  on meenutanud: „Kui Richard Werncke naasis 1980. aastate lõpul oma esimestelt reisidelt vanale kodumaale, siis oli ta vihane, erutatud ja masendunud, aga ta oli ka täis tarmukust organiseerida abi."

Minden-Lübbecke rahvas  teadis tookord Eestist üsna vähe. Nii mõnigi pidi haarama kaardi järele, et selgusele jõuda, kus see maa asub. Werncke hoolitses tookord väga kiiresti ja hästi selle eest, et see nii ei jääks.

1990. aasta detsembris asus Viljandisse teele Mindeni diakooniatöö veoauto, mis oli täis toitu, rõivaid ja ravimeid. See oli esimene saadetis pikas reas.

Meie kõigi  rõõmuks paranes Eesti olukord peagi  ja täna oleme me võrdsed partnerid, kes otsivad teineteiselt teadmisi. Seda rõhutati ka augustikuisel kohtumisel.

Werncke loodud organisatsioonis jätkas tema tööd ühingu Abi Eestile kunagine eesistuja Winfried Räbiger. Ta on inimene, kelle elukutse on sildade ehitamine. Oma suurimaks ja ilusaimaks sillaks peab  ta ka ise silda Minden-Lübbecke ja Viljandimaa inimeste vahel.

Mitu korda on meie ettevõtjad osalenud Windheimi ettevõtlusmessil ning meie kultuurigrupid  esinenud Mindenis, meie planeerimisspetsialistid meenutavad vaimustunult Mindeni kogemusi.

On õnn, et suhetele on tekkinud uus tasand – majanduslikust abist on välja kasvanud partnerlus kultuuri ja teadmiste jagamise tasandil. Kogemusi pole kunagi liiga palju juurde saada.

Eestis  lõpetasid maavalitsused tegevuse ning septembris 2018 võttis Viljandimaa Omavalitsuste Liit vastu ametliku otsuse võtta Viljandi Maavalitsuselt üle ja jätkata koostöö koordineerimist.

Tänaseks toimib koostöö Viljandi muusikakooli ja Lübbecke muusikakooli Pro Musica, samuti Viljandi gümnaasiumi ja Mindeni Besseli gümnaasiumi noorte vahel. Meie ettevõtja ja veskiehitaja Artur Grossthal kohtus selle aasta juulis sealsete veskiehitajatega. Oleme meiegi pakkunud oma teadmisi ja oskusi. Meid on külastanud sealne Maanaiste selts, et tutvuda siinse ettevõtluse ja seltsitegevusega.

Sõpruskoostöösse on saksa poolt panustanud maavanem dr Ralf Niermann, Winfried Räbiger, Mirjana Lenz. Eraisikuna on pikka aega aidanud Ursula Griwenka. Siinsed pikaaegsed koostööpartnerid on olnud Viljandi maavanemad Kalle Küttis, Lembit Kruuse, Erich Palm ja veel hulk  koostööpartnereid.

Ene Saar,
abivallavanem

 

Fotol:  Traditsioonilise ühispildi tegid Minden-Lübbecke maavalitsuse esindajad ja Viljandimaa võõrustajad Viljandi vallamaja ees.

Foto: Raivo Laidma