Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Õppus Kevadtorm tuleb taas

Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui 9000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest. Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus suuresti just Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi ning ka Viljandi valda.

Kevadtormi intensiivseim osa kestab 2.-10. maini ning sel ajal on Viljandi vallas mõningad üksused paiknemas ja rohkem kaitseväe tehnikat liikumas.

Õppuse ajal liigub aga üle kogu Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja liitlaste tehnikat, mis võib kaasa tuua ajutisi liikluspiiranguid. Seetõttu tuleks õppuse toimumise vältel olla liikluses tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid liikluskorraldusi.

Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Olgugi et Kevadtormil ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras jätke meelde leitud eseme asukoht ja teavitage sellest kohe õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.

Rasketehnika, lennuvahendite ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi fikseerida nii vahejuhtumi kui võimalusel kahju tekitaja (masina number, üksuse- või kaitseväelase nimi) ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Informatsioon tuleb edastada telefonil 5696 1267 või e-posti teel kevadtorm@mil.ee.

Kaitsevägi kaardistab tekkinud kahjusid ka ise, märgistades kahjustada saanud ala spetsiaalse kollase lindiga. Lindil on välja toodud kahjustuse identifitseerimiseks vajalik teave, mistõttu palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte eemaldada.

Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt häirida õppuse ala elanike argielu ja vajadusel olla olemas olukordade selgitamiseks.

Võimaldades kaitseväe harjutada oma kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle!

Kaitsevägi