Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Oskus õppida on eluks vajalik

25. septembril toimus Heimtali põhikoolis Viljandimaa selleaastane 6. klasside õpioskuste võistlus. Läbiviimiseks kasutasime spordihoone saali ja klasse. Kohal oli 17 võistkonda, kokku 80 õpilast 5.-6. klassidest. Võistkondadel tuli kolmes toas lahendada eriilmelisi ülesandeid.

Varia toas olid ülesanneteks avalduse kirjutamine, lipsu sõlme sidumine, pusle kokku panemine, anagrammide lahendamine ja „Sakala" artiklite põhjal küsimustele vastamine.

Rohelises toas tuli ära tunda kaubandusvõrgus esinevaid maitsetaimi, uurida Eesti pikimaid jõgesid, määrata tärklise sisaldust toiduainetes, leida ajakirjadest vastus esitatud küsimustele ja leida vastuseid maailmakoristuspäeva kohta.

Kultuuritoas said võistlejad mitmes ülesandes näidata oma sõnaraamatu kasutamine oskust, kultuuritegelaste ja nende loomingu tundmist arvuti abiga, tuvastada vihjete põhjal valdade vapid ja uurida infot Heimtali ajaloo kohta.

Põhivastutuse võttis enda kanda kooli eripedagoog Anneli Sims, kellel endalgi tugevalt mälumängu ja ristsõnade lahendamise pisik sees. Kolleegid aitasid kaasa ülesannete koostamisel ja lähenesid väga loovalt. Küsimuste paketid kolme tuppa said huvipakkuvad. Kokkuvõtteid tehes järeldasime, et kui vähemalt mõni võistkond lahendab 100%liselt, on ülesanne jõukohane. Nii ka oli. Täname ajaleht Sakala toimetust, kes koostas küsimuste lehe ja annetas ka ajalehed. Paremini läks neil, kes suutsid teha omavahel koostööd, lugeda korralikult töö juhendit ja keskenduda.

Nii nagu Anneli Sims sõnas „Loodan, et kõigi osalejate jaoks oli võistluspäev meeldiv", arvan minagi. Suur aitäh Annelile tehtud töö eest.

Urve Mukk

Heimtali Põhikooli õppealajuhataja