Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Viiratsi lasteaed Rüblik korraldas õpitoad robotite tundmaõppimiseks

Viirasi lasteaed Rüblik kutsus jaanuaris külla Suure-Jaani lasteaia Sipsik õpetajad, et jagada enda kogemusi  robootika vahendite kasutamisest õppe- ja kasvatustöös. Lasteaiaealistel lastel on tähtis teadliku täiskasvanu (jt lähedaste) eeskuju ja juhendamine: miks, milleks ja kuidas digivahendeid ohutult kasutada. Samuti on tähtis läbi täiskasvanu juhendamise ja eeskuju selgitada lapsele digimaalimas olevaid ohte ja reegleid.

Kasutan Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorite (AHI) kodulehel toodud selgitust: „Digipööre lasteaias on teadlik digivõimaluste integreerimine õppeprotsessi, rikastades selliselt nii õppetööd, arvestades paremini tänaste õppijate vajadusi ning aidates kaasa erinevate elukutsete eelduste täitmisele teemas". Robotite kasutamine aitab lastel õppida programmeerimist, läbi mille arendame lastes loovust, koostööd, suhtlemist ja probleemilahenduse oskust.

Steve Jobs (1995-2011, üks Appl Inc. asutajatest) on öelnud, et igaüks võiks osata programmeerida, sest programmeerimine õpetab meile, kuidas mõelda.

5 õpituba Suure-Jaani õpetajatele toimusid ühel päeval ning erinevates Rübliku rühmades, kus  näidati robotite kasutamist õppekava läbimisel.

 

Rühm Päikesekiired (6a.). Teema: Tii-tii tihane, vaa-vaa varblane. Tegevust viis läbi õpetaja Ly Sankovski. Kasutatavad vahendid: Bee-Bot, tähematt. Valdkond: keel ja kõne. Lindudega seotud piltidel olevate sõnade häälimine: laps programmeerib Bee-Boti vastavalt ülesandele, mille tulemusena robot liigub häälitud sõna esimese/viimase tähe ruudule.

Rühm Päikesekiired (4a.). Teema: Tii-tii tihane, vaa-vaa varblane. Tegevust viis läbi õpetaja Katrin Kõre. Tegevuses kasutatakse Bee-Boti ja numbrimatti. Valdkond: matemaatika. Lapsed loendavad nende ette pandud seemnete arvu (1-10) ja programmeerivad roboti nii, et see liigub õigele vastusele.

Rühm Mürakarud ( 4 -7a.). Teema: Bee-Bot tahab tantsida. Tegevust viib läbi muusikaõpetaja Aime Reier. Kasutatavad vahendid: Bee-Bot robotid. Valdkond: muusika. Lapsed programmeerivad Bee-Boti etteantud skeemi järgi, mille tulemusena moodustub robotile tantsujoonis. Seejärel lapsed improviseerisid roboti tantsule saatemuusika vabalt valitud muusikainstrumentidel.

Rühm Lepatriinud ( 6 – 7a.) Teema: sünnipäev. Tegevust viis läbi õpetaja Kaja Heinsalu. Tegevuses kasutatakse LEGO Education WeDo 2.0 komplekti. Valdkond: matemaatika. Lapsed sorteerisid etteantud piltide järgi vajalikud detailid, mille abil konstrueerisid roboti, kasutades etteantud jooniseid. Lõpptulemusena programmeerisid lapsed tahvelarvuti abil roboti liikuma.

Õpituba õpetajatele. Tegevust viis läbi õppealajuhataja Riina Kukk. Tegevuses kasutati Dash ja Dot Wonder robootikakomplekti ja haridusroboteid Ozopot. Õpetajad said ise kõikide olemasolevate robotitega mängida ja erinevaid ülesandeid lahendada.

2018a. osales Viiratsi Lasteaed Rüblik  ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoorus. Nüüdseks on õpetajad peaaegu aasta saanud  õppe- ja kasvatustöö rikastamiseks kasutada nelja LEGO Education WeDo 2.0 põhikomplekti, kolme Dash ja Dot Wonder robootikakomplekti, kuute Bee-Bot programmeeritavat Mesimumm põrandarobotit. Koostöös Viiratsi Kooliga avasime lasteaias robootika ringi, mis koolieelikutele ja õpetajatele väga meeldis.

Viiratsi Lasteaia õppealajuhataja Riina Kukk