Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Viljandi valla ettevõtluskeskkonna arengumootor koondub Mäeltküla tööstusparki!

Elujõulist valda iseloomustab mitmekülgne ettevõtluskeskkond ja kodulähedaste töökohtade olemasolu. Ettevõtluse jaoks soodsa keskkonna loomine ongi valla üks ülesandeid ning selle tarvis tehtavad otsused kajastuvad valla arengukavas. Viiratsi külje all, Viljandi linna vahetus läheduses ootabki ettevõtjaid Mäeltküla tööstuspark, mis laiub ligi 62 hektari suurusel maa-alal. 

2015. aastal asus Viljandi vald seda piirkonda arendama eesmärgiga luua juurde töökohti ning aidata kaasa ettevõtluse arengule. Esmalt viidi mustkatte alla Iva tee, mille ääres on ettevõtjad juba oma koha leidnud.

2019. aasta juulis oli kooskõlastusringil Mäeltküla tööstupargi detailplaneeringu muudatus, mille tingis vajadus ümber vaadata kruntide asetus ja ettevõtjate soov omandada ka väiksemaid alasid. Peale kooskõlastuste saamise suuname planeeringu avalikustamisele, et igal vallakodanikul ja ettevõtjal oleks võimalus teha veel omapoolseid ettepanekuid. Plaani kohaselt loodame planeeringu kinnitada novembris. Kuna 62 hektarit on väga suur ala, siis alustab vald tööstusala arendamist etapi viisi. Esmalt suuname tähelepanu 25 hektaril asuva   19 krundi arendamisele ning aastatel 2019-2021 rajame sinna vajalikud juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid.

Hiljemalt 2020 jaanuaris viime läbi hoonestusõiguse avaliku enampakkumise, mille raames saab omandada krunte suurustega 4632 m² - 44 294 m² (suurema maa vajadusel on krundid ja ehitusalad liidetavad). Kruntidele ehitatakse välja liitumispunktid ühisveevärgi, kanalisatsiooni, side, elektri ja gaasivarustuse tagamiseks.

Vald on tööstuspargi arendamiseks kaasanud ka Euroopa Liidu Regionaafondi toetusraha  Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetmest ning meil on olemas ka EASi esmase toetuse otsus. Nüüd tulebki vallal teha kõik selleks, et selle raha kasutamine oleks võimalik.   

Üheks oluliseks raha kasutamise eelduseks on ettevõtjate huvi rajada oma ettevõte just Mäeltküla tööstusparki ja nende poolt loodavate töökohtade arv. Seni on tööstusalale oma ettevõtte rajamaise soovi avaldanud  5 ettevõtet, kes soovivad tulevikus oma toomisettevõtete arendamisega luua valda ligi 100 uut töökohta.

Mäeltküla tööstuspargi info asub valla kodulehel https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark. Seal on planeeringu dokumendid ja kruntide plaan, millega huviline saab lähemalt tutvuda.

Tööstuspargi arendamine on nüüdsest abivallavanem Rein Antoni vastutusalas ning küsimuste ja huvi korral saab alati tema poole pöörduda.


Krista Habakukk,
Mäeltküla tööstusala kontaktisik

Fotol: Augustis toimus Viljandis seminar, kus tutvustati huvilistele Mäeltküla ja Suure-Jaani tööstusalasid.

Foto: Made Laas