Vana- Võidu Lasteaed

Vana-Võidu pst. 4 Vana-Võidu küla 70101 Viljandi vald VILJANDIMAA

Telefon 432 5135
Direktor: Eha Pihlak
E-post: eha.pihlak@viljandivald.ee
Majandusjuhataja: Anne Kivirand
E-post: anne.kivirand@viljandivald.ee
 
Vana-Võidu lasteaed asub Viljandi linnast 6 km kaugusel. Lapsed käivad meile Vana-Võidu külast ja selle ümbrusest, aga on ka lapsi Tänassilmast ja Viljandi linnast. Maja on lastele avatud 7.00 - 19.00 . Meil on kaks liitrühma, mõlemas on hetkel 15 last. Nooremas rühmas on lapsed vanuses 2-4 aastat ja vanemas rühmas 4-7 aastat. Kuna lasteaed asub looduslikult kaunis kohas, toimub ka õpetamine ja kasvatamine võimalikult looduslähedaselt. Meie lähedal on erinevad elukooslused (mets, põld, soo, jõgi, aed) mida saab õppetöös ideaalselt kasutada. Vana-Võidu lasteaed on väike hubane asutus, kus valitseb sõbralik õhkkond nii täiskasvanute kui laste vahel ja kus töötab kompententne, arenguvõimeline ja koostööle orienteeritud personal.

Vana-Võidu Lasteaia hoolekogu koosseis:

1. Aiki Aunap – vanemate esindaja

2. Ene Männik – vanemate esindaja

3. Varje Reede – õpetajate esindaja

4. Väino Viidebaum - lasteaia pidaja esindaja

Alus: Viljandi Vallavalitsuse 17.10.2018 korraldus nr 2-3/951 „Vana-Võidu Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine"

Vana-Võidu Lasteaed ja Uusna Lasteaed võtavad tööle logopeedi.

Vana-Võidu lasteaias koormus 0,3 ametikohta ja
Uusna Lasteaias koormus 0,5 ametikohta. 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. veebruariks 2020.

eha.pihlak@viljandivald.ee või uusna.lasteaed@viljandivald.ee

Lisainfo tel. 5194 9060, 5309 9025