Volikogu istungite päevakordade arhiiv

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. oktoobril 2020. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

Päevakorra projekt:

Jrk

 Teemad

Ettekandja

1.

Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetamine

Helir-Valdor Seeder

Jaak Pihlak

Alar Karu

2.

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 vastuvõtmine,  II lugemine

Tiina Jaksi

3.

Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025" muutmine, II lugemine

Rein Anton

4.

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024, II lugemine

Rein Anton

5.

Sotsiaaltransporditeenuse määramise ja osutamise kord

Irma Väre

Luule Vitsur

6.

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Irma Väre

Anne Põldsaar

7.

Vana-Veski päikesepargi detailplaneeringu kehtestamine

Rein Anton

8.

Tiiva tee päikesepargi detailplaneeringu algatamine

Rein Anton

9.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu, asukohaga Heina tn 28, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton

10.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Rein Anton

11.

Viljandi Vallavolikogu liikmele, alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmise kord

Reet Pramann

12.

Viljandi Vallavolikogu alatise kodanike ühenduste ja külaarengu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Kaupo Kase

13.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees