Saarepeedi Kool pakub tööd informaatika, inimeseõpetuse ja õpiabi õpetajale

20.06.17
Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja avaldus palume saata 30. juuniks  e-posti aadressile: info@saarepeedi.edu.ee.
Täpsem info telefonil 517 8642 või 439 0245.

Paistu Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (sõimerühm) ametikohale

12.06.17

Tööle asumise aeg 24. august 2017.

CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 19. juuniks 2017 e-posti aadressile direktor@paistu.vil.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

Info tel. 527 7893

Saarepeedi kool pakub uuest õppeaastast tööd

12.06.17

järgmistel ametikohtadel:

  • liikumisõpetaja (koormus 0,25);
  • muusikaõpetaja  (koormus 0,25);
  • eripedagoog (0,5);
  • infotehnoloog (0,4);
  • kokk (1,0)

Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja avaldus palume saata 30.juuniks  e-posti aadressile: info@saarepeedi.edu.ee.

Täpsem info telefonil 51 78642 või 439 0245

Uusna Lasteaed Tõruke võtab tööle liikumisõpetaja

8.06.17

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja avaldus saata palun 21. juuniks aadressile: Uusna tee 20-2/7, Uusna küla, Viljandimaa 70103 või e-posti aadressile: uusna.lasteaed@viljandivald.ee.

Täpsem info telefonil 537 17692 või 432 7110.

Tööle asumine 1. september 2017a.

Viiratsi lasteaed Rüblik võtab tööle õpetaja-abi

5.06.17

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja avaldus saata palun 12. juuniks aadressile: Nooruse 3, Viiratsi, Viljandimaa 70101

või e-posti aadressil: luive.rehand@viiratsilasteaed.ee

Tööle asumine 11.augustil 2017a.

Kvalifikatsiooni- ja erihariduse nõuet ei ole.

Info tel. 433 7363